BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pedram KHATAMİNO, Mehmet Hilmi EMEL, Selver SAİD, İlbey EVCİL
SÜPER UYGULAMALAR İÇİN GENİŞLETİLEBİLİR MİMARİLİ SOHBET BOTU: İSTERLER, TASARIM, PROTOTİP
 
Şirketlerin dijital dönüşümü ve Endüstri 4.0 kapsamında iş akışları dijitalleşmektedir. İnsan kaynakları, muhasebe, proje yönetimi gibi farklı süreçler bu süreçlerde uzmanlaşan uygulamalarca yönetilmektedir. Çalışanların çeşitli süreçleri ilerletmek için sıklıkla uygulama ve iş ortamı değişikliği yapmaları dikkatlerinin dağılmalarına sebep olduğundan verimliliklerinde düşüşe yol açmaktadır. Bu çalışma, uygulama geçişlerinin yol açtığı sorunları tespit etmek ve kullanıcıların ihtiyaç ve isteklerini belirlemek amacıyla paydaşlardan toplanan yazılım isterlerine uygun olarak süper uygulama olarak tasarlanmış bir sohbet botunu sunar. Tasarlanan ve prototip olarak hayata geçirilen sohbet botu genişletilebilir bir mimariye sahip olup yeni uygulamalarla zenginleştirilebilir. Türkçe ve İngilizce dillerine destek veren sohbet botu sözcük türlerinin belirlenmesi, kelimelerden eklerin ayrılması, kelimelerin köklerine ayrılması, yazım hatalarının düzeltilmesi gibi doğal dil işleme görevlerinden güç alır. Metin sınıflandırması için kelime torbası, sığ ve derin makine öğrenmesi tekniklerini kullanır. Sohbet botu insan kaynakları, proje yönetimi ve muhasebe alanlarına uygulanmış olup, bu iş için özelleşmiş uygulamalarla entegre edilmiştir. Kullanıcılar üç farklı uygulama ekranı değiştirmek yerine tek bir ekrandan uygulamaların sağladığı fonksiyonlara metin veya menüler aracılığıyla erişebilmektedirler. Prototipi değerlendirmek için kullanılabilirlik çalışması yapılmıştır. Yapılan kullanıcı değerlendirmeleri, değerlendirmeye katılan kullanıcıların prototipi kendi çalışma akışları için faydalı ve kullanılabilir bulduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın literatüre katkısı doğal dil işleme ve makine öğrenmesi destekli genişletilebilir mimariye sahip bir sohbet botu için isterler, tasarım ve uygulamasıdır. Süreç boyunca karşılaşılan zorluklar ve öğrenilen dersler de paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sohbet Botu, Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi, Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0 


Keywords: