BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa YAZAR, Hilal KIR, Şükrü TALAŞ
TAGUCHI YÖNTEMİYLE FARKLI KAYNAK MEME YAPILARININ KOPMA YÜKÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada sac malzemelerin kaynak işleminde kullanılan iki farklı kaynak cıvatası için optimum kaynak parametreleri araştırılmıştır. 1,5 mm kalınlığındaki WSS-M1A365-A11 kaplamasız sac malzemenin projeksiyon punta kaynağı ile birleştirilme prosesinde üç memeli kaplamasız kaynak cıvatası ve ring meme kaynak cıvatası kullanılmıştır. Çalışmanın deneysel tasarımı L9 Taguchi metoduna göre yapılmıştır. Kaynak prosesinde; kaynak akımı, kaynak zamanı ve kaynak baskı kuvveti değişken parametreler olarak seçilmiştir. Otomotiv ana sanayinin belirlemiş olduğu kalite standartları gereği iki farklı kaynak cıvatası için de farklı parametre değerleri tartışılmıştır. Deney sonuçları en yüksek kopma yüküne göre değerlendirilmiştir. Sinyal gürültü oranı(S/N) ve varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre; üç meme kaynak cıvatasının kaynak akımı 18 kA, kaynak zamanı 23 ms ve kaynak baskı kuvveti 350 daN değerinde optimum sonucu verirken, ring meme kaynak cıvatası sırasıyla 27 kA, 32 ms ve 400 daN değerlerinde optimum değerleri vermektedir. ANOVA yöntemine göre kopma yükü değerleri 3 meme kaynak cıvatası için %52,82 oranıyla kaynak baskı kuvvetine, ring meme kaynak cıvatası %40,26 ile kaynak zamanına bağlıdır. Çalışma sonucunda daha yüksek kaynak parametre değerlerine sahip olmasına rağmen ring meme kaynak cıvatası ile çalışılmasına karar verilmiştir. Bunun sebebinin ring meme kaynak cıvatası ile elde edilen kopma yükü değerlerinin daha yüksek ve daha kararlı olmasından kaynaklanmaktadır. ORCID NO: 0000-0001-9927-3268

Anahtar Kelimeler: Projeksiyon kaynağı, Taguchi Yöntemi, Kaynak Cıvatası 


Keywords: