BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur GÜNDÜZ, Gültekin ÖZDEMİR
TALEP TAHMİNİ YÖNTEMLERİNİN TÜRKİYE ELEKTRİK TALEP TAHMİNİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Günümüz dünyasında karşılaşılan en büyük problemlerden biri artan nüfusun artan ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiğidir. Bu ihtiyaçlar içinde ise enerji, özellikle de elektrik enerjisi hayatın her alanında en önemli araçlardan, ihtiyaçlardan ve maliyet kalemlerinden biri konumundadır. Öyle ki elektrik enerjisine ulaşılamaması durumu hayati problemlere yol açabilir. Bunun yanı sıra elektrik enerjisinin fazla miktarlarda depolanamaması nedeniyle üretilen enerjinin israf edilmesi anlamına gelecektir. Bu durumda elektrik enerjisine olan talebin doğru şekilde tahmin edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada elektrik talep tahmininde son zamanlarda kullanılan popüler yöntemler kullanılarak Türkiye için elektrik talebini en başarılı şekilde tahmin eden yöntem aranmıştır. Çalışma kapsamında farklı talep tahmini problemleri üzerinde başarısı kanıtlanmış; yapay sinir ağları (NAR ve NARX), ANFIS ve ARIMA yöntemleri Türkiye için elektrik talep tahmini problemi için kullanılmış ve bu yöntemler kendi aralarında MAPE (ortalama mutlak yüzde hata) ölçüsü kullanılarak karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmanın sonucunda en düşük MAPE değerini veren yöntem Türkiye’nin elektrik talebini tahmin etmek için kullanılacak en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırmaların sonucunda, yapay sinir ağları (NARX) yöntemi kullanılan diğer yöntemlere göre çok daha düşük bir MAPE değeri ile tahmin yapılabildiği görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın sonucunda Türkiye’nin elektrik talep tahmininde kullanılması en uygun yöntemin yapay sinir ağları yöntemi kapsamında bulunan NARX yönteminin en iyi yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Türkiye için elektrik talep tahmini için, YSA, NAR, NARX, ANFIS, ARIMA. 


Keywords: