BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper CANMERT, Tugay DEMİR, Fatih ÇELİK, Ceyhun DEMİR
TAŞIMA ARA YÜZÜ AĞIRLIK MERKEZİNİN ALTINDA OLAN YAPILAR İÇİN KANTARMA TASARIMI
 
Mekanik ihtiyaçlar gereği bazı yapıların taşıma ara yüzleri ağırlık merkezinin altında kalabilir. Ağırlık merkezinin altında kalan ara yüzlerden taşınacak yapıların, rijit olmayan çelik halatlarla, vinç ile taşınması sırasında yapının ters dönerek, devrilmesi ve taşıma halatlarının yapıya zarar vermesi sonucu yapıda ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar önemli bir mühendislik problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Devrilme, sarsıntı gibi problemlerle yapıya zarar vermeden sağlıklı bir taşıma ihtiyacı önemli bir gereksinimdir. Bu doğrultuda, yapılacak mekanik tasarım ile yapıyı taşımaya yeterli mukavemete sahip, taşıma ekipmanı için azami ergonomik hacmi ve ağırlığı aşmayarak, rijit yapısal elemanlardan teşkil olacak şekilde çelik halat bağlantı noktasının ağırlık merkezinden daha yukarıda bir seviyeye yükseltilerek, yapıyı devrilme riski olmadan taşıma işlemi için kantarma tasarımı yapılmalıdır. Kantarma için taşınacak yapının ağırlığı, ağırlık merkezi ve geometrik ihtiyaçlar tasarım sınırlarını belirlemektedir. Ağırlık ve ağırlık merkezine bağlı olarak; mukavemet hesapları sonucu kantarma kesit profili belirlenerek taşıma noktaları oluşturulur. Geometrik ihtiyaçlara bağlı olarak da kantarma üzerinden ana vince ulaşacak çelik halat boyları belirlenir. Taşınacak yapının düz bir şekilde taşınabilmesi için vinç bağlantı noktası ile taşınacak yapının ağırlık merkezi düşey eksende aynı eksende olacak şekilde tasarlanmalıdır. Aksi takdirde, yapı kaldırıldığında ağırlık merkezi vincin bağlantı eksenine doğru hareket edecek ve yapı düz bir şekilde taşınamamış olacaktır. Alternatif olarak, geometrik sınırlardan sebeple bu şart yerine getirilemiyorsa, ağırlık merkezinin bağlantı ara yüzleri arasında kalması şartı ile yapının düz taşınabilmesi halat boylarının birbirinden farklı seçilmesi ile sağlanabilir. Bu şekilde; taşıma ara yüzleri, ağırlık merkezinin altında olan yapılarda sağlıklı taşıma için mekanik tasarıma dayalı bir mühendislik çözümü sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vinç, Mekanik Tasarım, Kantarma, Taşıma 


Keywords: