BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berat CAMCI, Nazile YILANKIRKAN
TEMİZODALARDA AYDINLATMA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİ
 
Dünya nüfusundaki artış enerji tüketiminde de önemli artışlara neden olmaktadır. Günümüze kadar tespit edilmiş olan fosil enerji kaynaklarının artan bu nüfusun ihtiyacını karşılayamayacak miktarda olması insanlığı yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerjiyi verimli kullanma çabalarına yöneltmiştir. Enerji verimliliği üzerinde yapılan çalışmalar, bu konuda önemli potansiyel olduğunun tespit edilmesiyle kayda değer bir ivme kazanmıştır. Enerjinin en çok tüketildiği sektörler incelenerek bu sektörlerde enerji verimliliği çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmış olup sanayi de enerjinin çok tüketildiği bu sektörlerden biridir. Kapsamında birçok alt sektörü barındıran sanayi sektöründe yapılan her enerji verimliliği çalışması kısa ve uzun vadede hem sanayinin hem de ülkenin enerji ihtiyacının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Birçok endüstriyel sanayi kolunda, ARGE merkezlerinde ve hastanelerde kullanılan temizodaların hafif sanayide giderek kullanımı yaygınlaşmaktadır. Partikül konsantrasyonlarını korumak için geliştirilen temizodalar aynı alana sahip diğer mekânlara göre 50 kata varan fazladan enerji tüketebilmektedir. Dış ortamdan izole ve kapalı şekilde tasarlanan temizodaların aydınlatma ekipmanları seçimi hem ortam şartlarını bozmamak hem de zaten yüksek olan enerji tüketimini arttırmamak için dikkat edilmesi ve üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. Aydınlatma için harcanan enerji oranı Türkiye’de %20’dir. Doğru aydınlatma ekipmanı seçimi ve basit önlemler ile bu oranı düşürmek mümkündür. Bu çalışmada genel hatlarıyla temizodalar için uygun aydınlatma ekipman tercihi incelenmiş, örnek bir LED kullanılmasıyla sağlanabilecek tasarruf sayısal olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Temizodalar, Enerji Tüketimi, Enerji verimliliği 


Keywords: