BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf GÖL, Bülent KILINÇ
TIG YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN FECRMO(B,C) ESASLI SERT DOLGU KAPLAMASININ MİKROYAPI VE MİKROSERTLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, Tungsten İnert Gaz (TIG) kaynak yöntemi kullanılarak düşük karbonlu DIN St37 çelik altlık malzeme üzerine FeCrMo(B,C) esaslı sert dolgu kaplama yapılmış ve elde edilen kaplama tabakasının mikroyapısı incelenerek, faz dağılımı ve sertlik özellikleri araştırılmıştır. Bunun için, karbon oranı yüksek ferro-krom ilavesiyle bileşik yapmamış olan geçiş metallerinin (Mo ve Cr) borürlerinin ve karbürlerinin birlikte oluşturulmasıyla çok daha yüksek sertliğe sahip sert dolgu alaşım bileşiminin üretilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada elde edilen SEM görüntüleri, kaplama yapılmış numunenin altlık, ara yüzey ve kaplama tabakasından meydana gelen üç farklı katmandan oluştuğunu göstermiştir. Sert yüzey kaplama tabakasında ve geçiş bölgesinde çatlak, gözenek veya metal olmayan kalıntılar gibi kaynak kusurları tespit edilmemiştir. Ayrıca kaplama mikroyapısının X-ışınları analizi sonucunda, primer ferrit (α-(Fe-Cr)) ve α-(Fe-Cr) + FeMo2B2 ötektik yapısıyla birlikte martenzit, M23(C,B)6, M2,3(B,C) ve M7(C,B)3 (M= Fe, Cr, Mo) fazlarından oluştuğu tespit edilmiştir. Sertlik testleri sonucunda elde edilen kaplama tabakasının sertlik değerleri 1207,98 ± 91,2-1632,33 ± 81,8 Hv0,3 arasında değişirken; çelik altlığa yakın geçiş bölgesindeki mikrosertlik değeri 775,3 ± 82,91 Hv0,3 olarak ölçülmüştür. St37 çelik altlığın sertlik değeri ise 244,67 ± 22,29 Hv0,3 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, kaplama tabakasının sertlik değerleri altlık malzemenin yaklaşık 5 ila 6,5 katı arasındadır. Sıra sertlik ölçümleri ile St37 çelik yüzeyine yapılan sert dolgu kaplama işlemi sonrasında sertlik değerlerinde önemli bir artış gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TIG, Sert dolgu kaplama, Mikroyapı, Mo2FeB2, mikrosertlik 


Keywords: