BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bengi POLAT
TÜRKİYE’DE 2006 YILI SONRASI KURULAN ÜNİVERSİTELERİN YERLEŞİM PLANLARI TASARIM KARARLARI
 
Üniversite yerleşkelerinin tasarım süreci, yer seçimi kararlarının verilmesi, üniversitenin genel karakterinin ve büyüklüğünün saptanması ve tüm bu veriler sonucunda fiziksel planlama kararlarının alınması gibi birçok önemli aşamayı içermektedir. 2006 yılı sonrasında Türkiye’de “her ile bir üniversite” politikasının sonucu olarak üniversitelerin sayısında hızlı bir artmış olmuştur. 2006 yılından 2011 yılına kadar 50 yeni üniversitenin kurulması kararı alınmıştır. Üniversiteler kurulurken mekânsal gereksinimleri birbirinden farklı şekillerde sağlanmıştır. Bazı üniversiteler kentlerde daha önceden var olan üniversitelerin bazı birimleri ve yapılarının yeni kurulan üniversiteye aktarılması ile bazı üniversiteler üniversite alanı olarak karar alınmış bir alanda yeniden inşa edilerek sağlamıştır. Bazı üniversiteler ise daha önceden başka bir kamu kurumuna ait bir yerleşkenin üniversiteye devri ile mekânsal gereksinimlerini karşılamışlardır. Üniversite kampüsleri birçok işlevi bir arada barındıran yapıya sahiptir. Üniversite yerleşkelerinin gelişimini ve biçimlenişini etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Bulundukları bölgenin coğrafi koşulları, iklim, kültürel farklılıklar gibi nedenler yerleşkelerin gelişimini etkilemektedir. Bu nedenle birbirinden farklı çok sayıda kampüs örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Farklı özelliklere sahip birçok üniversite kampüsü olmasına rağmen biçimsel olarak kampüsler sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de 2006 yılı ve sonrasında kurulan üniversitelerin Kampüs Yerleşim Yaklaşımları Giresun Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi örnekleri üzerinden incelenmiştir. Üniversitelerin yerleşke planları, yerleşim şemaları büyüme ve esneklik imkanları bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yerleşkeleri Tasarımı, Kampüs Yerleşim Yaklaşımları, Yerleşkeler 


Keywords: