BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vesim YILDIRIM, Fuat TOPGÜL
U, C VE G SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK PROFİLLERİN BASINÇ ALTINDAKİ BURKULMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada modüler taşıyıcı sistemlerde kullanılan soğuk şekillendirilmiş U, C ve G profillerinin basınç altındaki dayanımları, farklı burkulma modlarını göz önüne alan Sonlu Şerit Yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonlu Şerit Yöntemi ile elde edilen elastik burkulma yüklerine göre Doğrudan Dayanım Yöntemi kullanılarak incelenen elemanların dayanımları hesaplanmıştır. Modüler sistem; bölüm bölüm fabrika ortamında imal edilen, sahada uygulama alanında montaj ve demontajı yapılabilen, geleneksel yöntemlere göre daha hafif ve hızlı uygulama sistemleri olarak tanımlanabilir. Bu sistemler prefabrik yapı alanında ve geleneksel yapıların içerisindeki ikincil çelik yapılarının uygulamasında kullanılabilir. Hızlı montaj, yüksek kalite, işçilik maliyetinin azalması ve zaman kazandırıcı gibi avantajlar sayesinde modüler çelik sistemlerinin kullanımı tercih edilmektedir. Dolayısıyla bu sistemlerdeki çelik elemanların analiz edilerek geliştirilmesi ve optimize edilmesi çok önemlidir. Soğuk şekillendirilmiş çelik elemanların kullanımı 90 yıllarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde de, bu elemanlar aşık ve çatı uygulamalarından ziyade yapısal sistemlerin ana çerçevesi, tesisat ve ekipman taşıma sistemleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Soğuk şekillendirilmiş çelik elemanların dayanım/ağırlık oranları nispeten yüksek olması mühendislik çözümlerine bir üstünlük sağlamaktadır. Bu elemanların kesitleri, sıcak şekillendirilmiş hadde profillerin kesitlerine kıyasen daha fazla çeşitliliğe sahip olabilir. Dolayısıyla da, kesitlerde gerekli iyileştirmeler yapılarak elemanların burkulma dayanımları artırılabilir. Bu çalışmada modüler sistemlerde daha sık kullanılan C ve U kesitli profiller ile bunların geliştirilerek elde edilen G profilin burkulma dayanımları kıyaslanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Modüler Taşıyıcı Sistemler, Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Elemanlar, Basınç Altında Burkulma Dayanımı 


Keywords: