BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe ÜTÜK, Nuray DEMİRALP
ÜLKEMİZDEKİ İTFAİYE TEŞKİLATLARI İÇİN RİSK YÖNETİM ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURMAK
 
İtfaiyeci, yangını söndürmeyi veya kontrol etmeyi, ayrıca doğal afetler sırasında insanları ve malları korumayı ve kurtarmayı, kazalarda ve tehlikeli durumlarda teknik yardım sağlamayı amaçlayan bir kamu personelidir. Mesleki koşulları nedeniyle; kimyasal faktörlere (örn. zararlı gazlar), fiziksel faktörlere (örn. gürültü ve yüksek sıcaklık) ve psikolojik faktörlere (örn. korku, panik, algılanan risk) maruz kalırlar. CTİF’in (International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire) yayınlanan son raporu incelendiğinde; 2016-2020 yılları arası 31 ülkede ortalama 64.000 itfaiyeci yaralanmasının meydana geldiği ortalama 87 itfaiyecinin öldüğü bilgilerine ulaşılmıştır. İnsanoğlu var olduğu günden beri risklerle karşı karşıya kalmıştır. İnsanlar algılanan risk düzeyine dayalı kararlar almakta ancak ve çoğu zaman bu kararları analiz etmeden uygulamaktadır. Risk yönetimi, işyeri tehlikelerini ve yaralanmaları azaltmak için itfaiye ve tehlikeli işler dahil olmak üzere çeşitli mesleki ortamlarda kullanılan resmileştirilmiş proaktif bir süreçtir. Ülkeler arasında sağlık ve güvenlik yaklaşımlarında, geleneksel yangınla mücadele uygulamalarında belirgin farklılıklar vardır. Ülkeler arasındaki önemli bir ayrım riske dayalı mesleki düzenlemelerin uygulanmasıdır. Birleşik Krallık, 1970'lerde mesleki ortamlar için risk yönetimi düzenleme stratejilerini benimsemiş ve 1990’lardan beri Avustralya ve Yeni Zelanda'da risk yönetimi yasal bir gereklilik haline gelmiş ve Japonya riske dayalı yönergeleri benimsemiştir. Risk yönetimi itfaiye operasyonlarının uygulanmasında ayrılmaz bir yaklaşım olarak karşımıza çıksa da yapılan literatür taramasında; ülkemizde ki itfaiye teşkilatlarının uygulamış olduğu risk yönetimine dair veri elde edilememiştir. Etkili ve verimli risk yönetim çerçevelerinin oluşturulması ve standartlaşmaya gidilerek her itfaiye teşkilatında uygulanması için çalışmalar yapılmasının itfaiyeciler için yol gösterici ve riske dayalı karar almaları için teşvik edici bir yöntem olacağı düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6527-8917

Anahtar Kelimeler: İtfaiye teşkilatları, İş sağlığı ve güvenliği, Risk yönetimi, Proaktif önlem, Acil durum yönetimi 


Keywords: