BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim Onur ÇEVİK
ÜRETİM SIRASINDA OLUŞAN FİRE POLİPROPİLEN NONWOVEN KUMAŞLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE ÜRETİLEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ GRANÜL İÇERİKLİ POLİPROPİLEN NONWOVEN KUMAŞLARIN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 
Dünyada plastik malzeme kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hammadde ve enerji maliyetleri gün geçtikçe daha da artmaktadır. Sürdürülebilir yaşam için hammadde ve enerji kaynaklarının doğru ve daha verimli şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalara göre son 50 yıl içerisindeki plastik malzeme kullanımı 25 kat artmıştır. Bu durum özellikle tekstil sektörü için yeni hammadde kaynaklarına ihtiyaç duyulacağını ortaya koymaktadır. Tekstil sektörü en çok atık üreten sektörlerin başında gelmekte olup, oluşan atık kumaşların geri dönüştürülmesi atık miktarını azaltmakla birlikte, bu atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen kumaşların farklı sektörlerde kullanılmasının artmasıyla çevre dostu, sürdürülebilir ürünler elde edilecektir. Bu çalışmada; spunbond dokusuz yüzey kumaş üretimi sırasında arıza, yol verme ve kenar kesim gibi çeşitli nedenlerle oluşan polipropilen fire kumaşların recycle granül haline getirilerek, recycle granül içerikli dokusuz yüzey kumaş elde etmek amaçlanmaktadır. Elde edilen recycle granül içerikli nonwoven kumaşlar ile virgin granüllerden elde edilen polipropilen dokusuz yüzey kumaşların mukavemet, uzama, sertlik ve yumuşaklık gibi mekanik özellikleri incelenmiştir. Çalışma soncunda recycle polipropilen granül içerikli nonwoven kumaşın, %100 virgin polipropilen granüller ile üretilen nonwoven kumaşla mukayesesine göre; recycle granül içerikli kumaşın mukavemet ve uzama değerlerinin virgin polipropilen kumaşa göre %10 daha düşük olduğu, iki kumaş arasında renk açısından önemli bir farklılık gözlemlenmediği tespit edilmiştir. Projenin sonuçlanması ile ürün gamı arttırılarak yeni pazarlar elde edilmesi planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: polipropilen, recycle, nonwoven 


Keywords: