BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Görkem ÜRERLER
YALIN ÜRETİM MODELİ, KAVRAMLARI VE GELENEKSEL ÜRETİM İLE FARKLILIKLARI
 
Günümüz rekabet ortamında üretim işletmelerinin rekabet pozisyonları, uyguladıkları üretim sistemleri ile doğrudan ilişkilidir. Bundan dolayı işletmeler müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek, istenilen ürünleri talep edilen zamanda, miktarda ve kalitede üretebilmek amacıyla yeni üretim sistemleri geliştirme yoluna gitmişlerdir. Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen üretim sistemlerinden bir tanesi de yalın üretim sistemidir. Yalın üretim sisteminin temelleri Japonya’nın otomotiv sektörünün öncülerinden biri olan Toyota firmasında atıldığından kavramların da birçoğu Japonca’dan dilimize evrilmiştir. Yalın üretim, işletmenin israfını azaltarak müşterinin talebine duyarlı olmayı sağlamak, müşterinin istediği kadar hızlı ve en düşük maliyetle ürün ve hizmetleri üretmeyi amaçlamaktadır. Yalın üretim modeli; işletmede gereksiz aşamaları elimine etmek, sürekli akan faaliyetlerin tüm aşamalarını düzenli ve sıralı hale getirmek, süreç akışı içerisinde bulunan prosesleri çapraz fonksiyonel ekiplerle yeniden kombine etmek ve iyileşme için sürekli faaliyetlerde bulunmaktır. Bu çalışmada yalın üretimle, geleneksel üretime göre israftan ve fazla stoktan nasıl kaçınıldığını inceleceğiz. Değineceğimiz konular içerisinde, yalın üretim sistemi kavramları, muda, muri, mura (ve israf türleri), Just In Time Felsefesi, itme ve çekme sistemleri farkı, poka yoke, heijunka, jidoka, kanban sistemleri, takt time, TPM, sürekli iyileştirme (kaizen felsefesi), andon uyarı sistemleri, henkaten ve yönetimi, iş standartlaştırma, stok yönetimi, yalın üretim sisteminde 5S ve faydaları, yalın üretim ve geleneksel üretim teknikleri farklılıkları, avantaj ve dezavantajları olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim Sistemleri, Just In Time, Kanban Sistemi, Stoksuz Üretim 


Keywords: