BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saniye TEKEREK, Ayça TANRIVERDİ
YARI İLETKEN KATMAN OLMADAN METİLAMONYUM İYON TUZU KULLANILARAK ÜRETİLEN PEROVSKİT GÜNEŞ PİLLERİNİN AKIM VOLTAJ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Perovskit güneş pilleri son dönemlerde yaşanan büyük gelişmelerle dikkatleri üstünde toplamıştır. Bu teknolojinin şu anda kullanılan silikon tabanlı güneş pillerine kıyasla maliyetinin daha ucuz ve üretiminin kolay olması onları cazip bir duruma getirmektedir. Perovskit güneş hücrelerinin ekonomiye katkı sağlaması için verimlerinin ve stabilitesinin daha da arttırılması gerekmektedir. Bunun için mekanizmalarının daha iyi araştırılması gerekmektedir. Güneşten gelen fotonların elektriksel yüke çevrilmesi ve bu yükü transfer edilmesi güneş hücreleri için en önemli olaydır. Üretilen hücrelerde yaşanan kayıplar performansı önemli ölçüde düşürmektedir. Perovskite güneş pilleri (PSC), mükemmel güç dönüşüm verimliliği ve düşük maliyeti nedeniyle yeni bir fotovoltaik sistem olarak tanıtılmıştır. Perovskit güneş pillerinin stabilitesini artırmak için metilamonyum iyot tuzlarının arayüz pasifleştirilmesi etkili bir stratejidir. Ancak taşıyıcıların hareketliliğinin perovskit madde tarafından sınırlandırılması sorunu, taşıyıcıların hareketliliğini arttırmak için metilamonyum iyot tuzunun kullanılmasıyla çözülmüştür. Bu çalışmada, perovskit tabakasının ara yüzündeki kusurları etkili bir şekilde pasifleştirmek için metilamonyum iyot tercih edildi. PSC'lerin akım-voltaj (I-V) ölçümleri 7 watt'lık bir LED lamba kullanılarak ölçüldü. PSC'lerin verimlilikleri I-V grafikleri kullanılarak elde edildi. Elde edilen perovskit tabakalı hücrenin veriminin (% η) % 8,2, açık devre voltajının (VOC) 1 V, kısa devre akım yoğunluğunun (ISC) ise 25,3 mA cm− 2 olduğu bulunmuştur. Tüm bu veriler ışığında perovskit tabaka güneş pillerinin ara yüzlerindeki kayıpları azaltılarak yük transferinin iyileştirilmesi sağlanmıştır. ORCID NO: 0000-0003-3326-358X

Anahtar Kelimeler: Perovskit, Güneş pili, Metilamonyum iyodür 


Keywords: