BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mithat ZEYDAN, Emre YAZICI
YEREL YÖNETİMLERDE YÜKLENİCİ SEÇİMİ İÇİN BİR MODEL YAKLAŞIMI
 
Günümüz rekabet ortamında, kurum ve kuruluşların başarısı çalıştıkları tedarikçi ve yüklenicilerinin başarısı ile ölçülmektedir. Kamu kurumu olan yerel yönetimlerde yüklenici seçimi hesap verilebilirlik, şeffaflık ve vatandaşa hizmet unsurlarına direk etkilediği için ayrıca önem arz etmektedir. Yerel yönetimlerde sıklıkla karşılaşılan problemlerden birisi inşaat projelerinde yüklenici/alt yüklenici seçerken, öncelikle maliyeti göz önüne alarak sonrasında kalite, zamanında teslimat gibi diğer faktörler değerlendirilerek seçim işleminin yapılmasıdır. İnşaat projelerinde yüklenici seçimini pek çok birbirleriyle çelişebilen kriterin etkilemesinden dolayı bu durum Çok Kriterli Karar Verme Problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yıl ülkemizde yanlış ihale sürecinden kaynaklı yerel yönetimlerin öngörülen bütçesinde önemli ölçüde sapmalara sebep olduğu tahmin edilmektedir. Bu sapmaya sebep olan faktörler planlanan işin zamanında teslim edilmeyip kurumun hizmet vermesini sekteye uğratması ve olası gelirleri kaybetmesi ve en önemlisi kalitesiz imalatlardan kaynaklı uzun vadede ciddi bakım onarım maliyetlerinin oluşmasıdır. Çalışmanın amacı, İstanbul’da bulunan bir ilçe belediyesinin otopark projesi esas alınarak, hangi kriterin önemli olduğunun belirlenmesi, uygun maliyet ve sürede projeyi bitirecek firmanın tespit edilmesidir. Çalışmada, ihaleye giren 4 yüklenici firma 6 kritere göre değerlendirilmiştir. Problemin çözümü için MCWM (Değiştirilmiş Uzlaşık Ağırlıklandırma Metodu) ile kriter ağırlıkları bulunup VIKOR (Çok Kriterli Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm) yöntemi ile altyükleniciler sıralanmıştır. Çalışma (belli bir oran gözetilerek maliyet dışında) gerçek veriler kullanılarak yapılmış olup doğrulaması, firmaların önceki performanslarının yanı sıra projenin tamamlanma süresi olan 6 aylık dönem sonuna kadar kalite açısından da takibi yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yüklenici, Çok Kriterli Karar Verme, Uzlaşık Ağırlıklandırma 


Keywords: