BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arife Gözde AKAN, Sevgi DEMİREL, Öznur Begüm GÖKÇEK
YEŞİL DÖNÜŞÜM EKSENİNDE SON GELİŞMELER VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİSİ
 
Sanayi devrimi sonrasında yaşanan hızlı endüstrileşme sonucunda gezegenimiz küresel iklim krizi ile karşı karşıya kalmıştır. 1997 yılında imzalanan Kyoto protokolü ile başlayan uluslararası mücadele Avrupa Yeşil Mütabakatı (2019) ile 2050 yılında karbonsuz kıta olma hedefi ile devam etmektedir. Son olarak Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe giren, sera gazı emisyon azaltımı hedefine ulaşılması açısından temel araçlardan birisi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıdır (SKDM). Karbon yoğun sektörler arasında yer alan demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörleri SKDM kapsamına alınan ilk sektörlerdir. Otomotiv sektörü bu sektörler arasında yer almamakla birlikte tedarik zinciri ve AB yoğun ihracat ilişkileri nedeniyle en fazla etkilenecek sektörler arasında yer almaktadır. Ocak 2026’dan itibaren geçiş dönemi sona erecek ve asıl SKDM uygulama dönemi başlayacaktır. İçinde bulunduğumuz geçiş dönemi, kapsam içindeki sektörler başta olmak üzere otomotiv gibi doğrudan etkilenecek sektörler için fırsat ve zorluklar barındırmaktadır. Nihai hedef karbon nötr bir ekonomiye geçiş ile iklim değişikliğinin etkilerinin minimize edilmesidir. İlaveten bu süreçte yapılacak yeşil dönüşüm hazırlıkları, özellikle dekarbonizasyon teknolojilerinin kurumsal olarak benimsenmesi ve uygulamaya geçirilmesi oldukça önemlidir. Zorlukların fırsata çevirilmesi için bu sürecin anlaşılması ve uyum için gerekli aksiyonların alınması zaruri görünmektedir. Yeşil dönüşümü için başlama düğmesine basan üreticiler, SKDM ve emisyon ticaret sistemi (ETS) kapsamındaki vergilendirme sisteminden daha az etkilenecektir. Bu çalışmada SKDM kapsamında yaşanan gelişmelerin otomotiv sektörüne etkisi incelenmiş ve sektörün dekarbonizasyonu için öneriler sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0003-0298-3701

Anahtar Kelimeler: Otomotiv, Karbon Salımı, Emisyon Ticaret Sistemi, Yeşil Mutabakat 


Keywords: