BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur Cem YILMAZ, Canan ŞİŞMAN KORKMAZ, Alper TERCİYANLI, Mahmut ANTİKA, Berkay YILDIRIM, Burak KESAYAK
YÜK AKIŞI TEMELLİ DİJİTAL İKİZ MODELİ İLE ENERJİ KALİTESİ ANALİZİ İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 
Elektrik enerjisi günümüzde sadece bireysel kullanıcılar tarafından değil sanayi ve üretim kuruluşlarında da yoğun şekilde kullanılmaktadır. Elektrik dağıtım şirketleri için de elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Dağıtım şirketleri tarafından sağlanan dağıtım hizmetinin EPDK tarafından hazırlanan “Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usül ve Esaslar”a uygun verilmesi gerekmektedir. İlgili mevzuat gereği kalite faktörünün hesaplanmasına ilişkin parametrelerin dağıtım şirketleri tarafından izlenmesi ve raporlanması gerekmektedir. Kalite faktörü hesaplamasında kullanılan değerler (OKSÜRE, OKSIK, ODE) geliştirmiş olduğumuz dijital ikizde OSOS ile entegrasyon sonucu elde edilebilmektedir. Geliştirilen dijital ikiz, CBS ile entegre çalışabilen, OG şebeke modelinin analiz edilmesini sağlayabilen ve elektrik dağıtım şirketlerine yatırım planlamalarına girdi oluşturan bir platformdur. Projenin en önemli çıktısı, yoğun kesinti yaşanan bölgelerde dağıtım şirketi operatörünün röle veya recloser konumlandırması yaparak şebekede meydana gelen değişimleri yük akışı analizi yardımı ile analiz ederek yatırım planlaması yapılmasına fırsat vermesidir. Ayrıca analiz sonucu sunulan rapor formatı EPDK’nın raporlama formatına uygun olması itibari ile insan kaynaklı hataları minimuma indirmektedir. Pre-Post (Röle konumlandırmadan öncesi ve sonrası) analizi sonucunda elde edilen bahsedilmiş verilerin yanı sıra, etkilenen müşteri sayılarının da görülmesi itibari ile müşteri memnuniyetinde önemli bir artış görülmesi beklenmektedir. Dağıtım şirketinin insiyatifinde olarak, role konumlandırması etkilenen müşteri sayısına göre veya ortalama dağıtılamayan enerji miktarına göre yapılabilmektedir. Projede ilk 5 iş paketi tamamlanmış olup pilot bölge testleri aşamasına geçilmiştir, Trabzon’un Akçaabat ilçesi kesinti verileri ile test çalışmaları devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital İkiz, Enerji Kalitesi, Tedarik Sürekliliği, Kalite Faktörü, Yük Akış Analizi 


Keywords: