BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesimi ŞAHİNDOKUYUCU, Mehmet KARAKAYA
YÜRÜYEN DALGA TÜPLERİ İÇİN AYARLANABİLİR POZİTİF VE NEGATİF GERİLİMLİ GENİŞ BANT IZGARA MODÜLATÖR TASARIMI
 
Bir vakum tüpü olan Yürüyen Dalga Tüpleri(YDT) darbeli tip ve sürekli tip radarlarda RF güç yükselteci olarak kullanılmaktadır. YDT'lerin sağlayabileceği çıkış gücü, mevcut herhangi bir katı hal güç kuvvetlendiriciden çok daha fazladır. YDT’nin fiziksel yapısında elektron demetinin geçişini ve durdurulmasını kontrol eden ızgara birimleri bulunmaktadır. Izgara modülatörü, elektron demetinin geçişi için referansı katot gerilim olan pozitif görece yüksek gerilim ve elektron demetinin durdurulması için referansı katot gerilim olan negatif görece yüksek gerilim sağlayacaktır. YDT’inde ızgaranın ihtiyaç duyduğu bu pozitif ve negatif gerilim değerlerinin üretilmesi ve bu gerilimlerin, kullanılacak cihaz tipine göre değişen darbe sinyaline uygun anahtarlanması önem arz etmektedir. Radar gibi yüksek güç gerektiren sistemlerde, RF çıkış sinyalinin zamanlama kontrolü bu pozitif ve negatif gerilimin kontrolü ile ulaşılabilecektir. Bu çalışma içerisindeki Izgara anahtarlama modülatörünün tasarımıyla değişik tip ve güçlerdeki Yürüyen Dalga tüpleri için elektron geçişi ve güç kontrolü sağlanabilecektir. YDT çeşitlerine göre uygulanabilir olması için geniş görev çevrim aralığında ve geniş frekans aralığı için çalışabilmesi amaçlanmıştır. Pozitif ve negatif gerilimlerin 500V ile 100V arasında ayarlanabilmesi ile çoğu YDT’ine uygulanabilecektir. Vakum tüplerinin gerilim, akım ve ızgara giriş empedans karakteristikleri dikkate alınarak Izgara Anahtarlama Modülatörü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan ızgara modülatörün yüklü ve yüksüz anahtarlama testleri yapılmış ve yük değişimine karşı kararlı çalışmanın sürdürüldüğü sonuçları elde edilmiştir. Düşük frekans ve geniş görev çevrimi için bir YDT sürebilmeye uygun olduğu gözlemlenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazar(ın) “Yürüyen Dalga Tüpleri İçin Ayarlanabilir Pozitif ve Negatif Gerilimli Geniş Bant Izgara Modülatör Tasarımı” tezinden üretilmiştir).

Anahtar Kelimeler: Radar, Yürüyen Dalga tüpü, Izgara, Izgara Darbe, Vakum Tüp Kontrolü, Modülatör 


Keywords: