SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aykut KUMAŞ, Tolga PIRASACI
 


Keywords:ABSORBSİYONLU ISI POMPASININ OKUL ISITMASINDA KULLANIMININ İNCELENMESİ
 
Dünya nüfusunsaki artış ile enerji ihtiyacının artması, fosil enerji kaynakları azalması, enerji maliyetlerinin artması ve özellikle son yıllarda etkilerini daha çok gördüğümüz küresel ısınma nedenlerinden olan fosil enerji kaynaklarının kullanımı nedenleriyle teknolojiler yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılıp enerjiyi daha verimli kullanma üzerine gelişmektedir. Okullarda bulunan ısıtma sistemlerinde genelde yoğuşmasız doğalgazlı veya sıvı-katı yakıtlı verimleri düşük kazanlar kullanılmaktadır. Okul yönetimleri işletme maliyetlerini dikkate alarak sınıf sıcaklıklarını, konfor sıcaklıklarının çok altında tutulabilmektedir. Daha az yakıtla konfor sıcaklıkları oluşturulabilmesi için işletme giderleri düşük sistemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada AIP’lerin okullardaki kullanımının uygunluğu ekonomik parametreler gözönünde bulundurularak araştırılmıştır. Ankara’da okulların 7:00–17:00 saatleri arası eğitim verdiği, ısıtma yapılacak zamanların belirlenmesi için dış ortam sıcaklığı 15°C ve altı sıcaklıklar için ısıtma gün derece hesabı yapıldığı, ders zamanında mahallerin 20°C ve ders dışı zamanlarda da gerek binanın ısı kaybedip ders zamanı istenilen sıcaklığa gelmesi için harcanacak zaman ve enerji miktarı gerek de borularda oluşabilecek donma durumlarının önüne geçebilmek için mahal sıcaklığının 15°C’de tutulduğunu düşünerek çalışma planlandı. Çalışmada ısıtma gün dereceleri kullanılarak AIP ve yoğuşmalı kazan entegrasyonu sonucunda meydana gelen yakıt kullanımı sayısal olarak hesaplanmıştır. Seviyelendirilmiş enerji maliyeti ve geri ödeme süresi hesaplanarak okullarda AIP kullanımının uygulanabilirliği incelenmiştir. Yapılan incelemelere göre son zamanlardaki döviz kurundaki artıştan dolayı geri ödeme süresi artmış fakat bu durumda dahi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan Kamu Binaları Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesine göre 20 yılın altında kaldığı için ısıtmada AIP-yoğuşmalı kazan entegrasyonu uygulanabilir durumdadır. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın yayınlanmamış olan yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu Isı Pompası, Okul, Isıtma, Enerji Verimliliği