SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glten KARA
 


Keywords:AFET BLG SSTEMLERNN NCELENMES: TRABZON
 
Afet, yerel kapasiteyi aan, ulusal veya uluslararas yardm gerektiren, tahmin edilemeyen ve aniden meydana gelen, byk zararlar ile insan lmne neden olan olay olarak tanmlanmaktadr. Doal afet ise, deprem, sel, heyelan, , kuraklk, frtna, dolu, hortum gibi oluumu engellenemeyen jeolojik, meteorolojik ve hidrolojik kkenli ve/veya tetiklenen olaylarn sonularna verilen genel addr. Afet Ynetimi ise; afetlerin nlenmesi ve zararlarn azaltlmas amacyla, bir afet olaynn zarar azaltma, hazrlkl olma, olaya mdahale ve iyiletirme gibi aamalarda yaplmas gereken faaliyetlerin planlanmas iin toplumun tm kurum ve kurulularyla, kaynaklarnn bu ortak ama dorultusunda kullanlmasn gerektiren ok kapsaml bir ynetim eklidir. Ksacas etkin bir afet ynetimi almas, afet ncesi ve sonras ihtiya duyulan tm almalar kapsamaktadr. Bu almada; Afet Bilgi Sistemlerinin Trabzonda mevcut durumunun deerlendirilerek eksikliklerin belirlenmesi hedeflenmitir. Bunun iin ncelikle Trabzon Valilii l Afet ve Acil Durum Mdrlnden; , Heyelan ve Kaya Dmesi ile ilgili veriler temin edilmitir. Trabzon Valilii l Afet ve Acil Durum Mdrl tarafndan kullanlan sistem; Afet Ynetim ve Karar Destek Sistemidir. Ayrca Devlet Su leri Genel Mdrl; 22. Blge Mdrl; Trabzon dan; takn verileri temin edilmitir. Devlet Su leri 22. Blge Mdrl tarafndan kullanlan sistem; Takn, Arza ve Mdahale Meknsal Bilgi Sistemidir. Yaplan aratrmalar sonucunda afet blgelerinin sistemlerde ayr ayr tutulduu grlmtr. Bu ise saysal verilerin verimli bir ekilde saklanamamas, konumsal analizlerin ve istatistiksel analizlerin zor ve daha uzun srmesi, afete maruz yerlerde yap ina edecek vatandalara gerekli bilgilerin verilememesi ve gerekli uyarlarn yaplamamas gibi problemlere sebep olmaktadr. Bu nedenle bu alma kapsamnda afet blgelerinin btnln salamak ve gelecee ynelik tahminlerin yaplmas ve gerekli analizlerin yaplabilmesi iin ayr dosyalarda tutulan afet blgeleri birletirilmitir. Bylece afet alanlarnn afet ynetiminde etkin bir ekilde kullanmnn salanmas ve konumsal analizlerin gerekletirilmesi iin gereksinimler belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Afet Bilgi Sistemi, AYDES, TAMBS