SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gamze ZEL, Ceren NAL
 


Keywords:ANTALYA L HAVA SICAKLIK DEERLERNN STATSTKSEL ANALZ
 
Kresel snma ve iklim deiiklii scaklk, ya, buharlama vb. gibi eitli parametreler zerinde yaplan almalar sonucunda tespit edilebilmektedir. Bu adan Akdeniz Blgesi, artan hava scakl ve grlen ekstrem hava olaylar nedeniyle zellikle dikkat ekmektedir. Gerek yaamda karlalan mhendislik, sigortaclk, finans, ekonomi, tbbi bilimler, biyolojik almalar ve daha birok farkl alanlarda olduu gibi evre ile alakal alanlarda da elde edilen veri setlerinin tanmlanmas ve hakknda tahminler yaplmas iin ok sayda eitli klasik dalmlardan faydalanlmaktadr. Bir zellikle ilgili lm deerlerinin hangi olaslk dalmna uygun olduunun bilinmesi durumu, o zellikle ilgili tahminler yapmak asndan daha kolay olmas nedeniyle nem tekil etmektedir. Bu almada, Antalya ili iin belirlenen hava scaklk verilerinin hangi srekli dalma uygunluk gsterdii incelenmektedir. statistiksel teknikler kullanlarak veri setine en iyi uyum salayan olaslk dalmn tespit ederek istatistiksel analizinin yaplmas amalanmaktadr. Veri setinin dalmlarn incelemek iin R paket programnda Newdistns paketinde bulunan dalmlar kullanlmtr. Normal, stel, Gamma, Weibull ve Lognormal dalmlar ele alnarak, belirlenen hava scaklk veri seti iin hangi dalmn en uygun olduuna baklm ve bu aamada uyum iyilii testlerinden Kolmogorov-Smirnov testi kullanlmtr. Elde edilen sonulara gre, belirlenen scaklk verilerinin uyum iyilii testine gre normal dalma uygunluk gsterdii sonucuna ulalmtr. Maksimum scaklk miktarnn modellenmesi iin ise, Block Maxima yntemi kullanlmtr. ORCID NO: 0000-0003-3886-3074

Anahtar Kelimeler: U Deer, Block-Maxima Yntemi, Uyum yilii Testleri