SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hakan Zafer KIZILKAYA, Kemal BLEN, Abdulmecit GLDA
 


Keywords:BOR YAI VE SU KARIIMINA ETL ORANLARDA AL2O3, GRAFEN VEYA MWCNTS NANO-PARACIKLARININ EKLENMESNN DNAMK VSKOZTEYE ETKSNN DENEYSEL OLARAK NCELENMES
 
Endstrinin eitli alanlarnda mineral esasl bor ya ve su karm kullanlmaktadr. Bu alanlarn banda talal imalat sektr gelmektedir. Bor ya ve su karm; kesme srasnda oluan sy ortamdan tahliye ederek kesici takmn anmasn engellemekte, i paras yzeyindeki sl gerilmeleri azaltmaktadr. Ayrca, takm tala ara-yzeyindeki srtnmeyi de azaltmaktadr. Son yllarda bor ya ve su karmna eitli nano-paracklar eklenerek s geiinin etkinlii artrlmaya allmaktadr. Genel olarak akkanlara eklenen nano-paracklarn, ilgili akkanlarn younluk, zgl s, s iletim katsays, sl yaylm katsays ve viskozite gibi termofiziksel zeliklerinde iyiletirmeler yapt bilinmektedir. Bu hususlar dikkate alnarak bu deneysel almada; Al2O3, grafen veya MWCNTs nano-paracklar, hacimsel olarak %7 bor ya ve %93 su ieren bor ya ve su karmna eitli oranlarda eklenerek nano-akkanlar elde edilmitir. Buna gre; Al2O3, grafen veya MWCNTs nano-paracklar, bor ya ve su karmna hacimsel olarak %0.5, %1.0, %1.5, %2.0, %2.5 ve %3.0 oranlarnda katlmtr. alma kapsamnda; bor ya ve su karmna ilave edilen Al2O3, grafen veya MWCNTs nano-paracklarnn, elde edilen nano-akkanlarn dinamik viskozitesine etkisi, bir viskozite lm cihaz kullanlmak suretiyle tespit edilmitir. alma sonucunda; bor ya/su/Al2O3 nano-akkannn viskozitesinin, Al2O3 nano-paracnn %2.5 hacimsel katk oranna kadar artt, bu orandan sonra azald grlmtr. Buna karlk, bor ya/su/grafen ve bor ya/su/MWCNTs nano-akkanlarnn viskozitesinin ise, grafen ve MWCNTs nano-paracklarnn %1.5 hacimsel katk oranna kadar artt, bu orandan sonra azald grlmtr. Sonu olarak, nano-paracklarn hacimsel katk oran belirli bir deeri atnda, nano-akkann viskozitesinin azald, yani akkanlnn artt tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Talal malat, Bor, Al2O3, Grafen, MWCNTs, Viskozite