SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mer Faruk KAPLAN, Gzde ALTUNTA, Blent BOSTAN
 


Keywords:BORLU ELKLERE UYGULANAN KRYOJENK LEMN KRSTALOGRAFYE ETKS
 
Bu almada borlu elikler grubunda yer alan yksek mukavemet, sertlik ve anma dayanmna sahip 33MnCrB5-2 malzemesine kriyojenik ilem olarak bilinen dier adyla sfr alt ilem uygulanmtr. Bu elikler hzl bir ekilde soutulduunda tane iinde kalan bor sertleebilirlik zerinde byk bir etki yaratr. Ancak karbon orannn fazla olmas bu etkiyi kaybettirdiinden zellikle orta karbonlu eliklere az miktarda bor ilavesiyle gelitirilmitir. lk olarak analizler iin uygun boyutta abrasiv ile kesilen malzemeler -80 Cye soutularak 2 saat kriyojenik ilem (sfr alt ilem) uygulanmtr. Baz grup malzemelerde kriyojenik ilem uygulanmadan analizler iin uygun boyutta kesilmitir. Kesilen numuneler klasik metalografik ilemden (zmparalama/ parlatma/dalama) geirilmitir. Metalografik ilemin yaplmasyla mekanik zelliklerini belirlemek iin her iki grup malzemenin HV 0.5 gre mikro sertlik deerleri alnp birbirleriyle sertlik oranlar karlatrlmtr. zellikle metalografik ilem sonras mikro sertlik deerlerine baklm mikroyapda homejen ana faz blgesinin grlerek her numunede benzer blgelerden test yaplmas salanmtr. Yaplan ilemler sonras malzemelerin kristalografik zellikleri X-In Krnm yntemi (XRD) kullanlarak belirlenmitir. Bu analiz ile kriyojenik ilem uygulanan ve uygulanmayan malzemelerin kristalite boyutu hesaplanmtr. Ayrca XRD analiziyle belirlenen krnm olduu dzlemlerin dzlemler aras mesafesi ve kafes parametresi Bragg yasasna gre belirlenmitir. Krnmn olduu dzlemlerin gerinim deeride Debye Scherrer formlnden hesaplanmtr. Yaplan bu alma ile sklkla anmaya maruz kalan yerlerde kullanlan 33MnCrB5-2 malzemesinin kriyojenik ilem sonras mekanik ve kristalografik zelliklerinin nasl deitii aratrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Borlu elikler, Kriyojenik ilem, Kristalografi