SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Frat KIPAK, Abdulhalim KARAN, Mucip TAPAN, Bar ERDL
 


Keywords:BOLUKLU BETONARME DEMELERDE BOLUK ORANININ ELME KAPASTESNE ETKSNN ANALTK DEERLENDRLMES
 
Betonarme yaplar yap elemanlarnn bykl nedeniyle olduka ardr. zellikle byk aklklarn olduu yerlerde deme arl bina toplam arlnn nemli bir ksmn oluturur. Deme arln azaltmak ayn zamanda kapasite kayplarn nlemek iin kesit ykseklii arttrlr ve demede boluklar braklr. Asmolen ve kaset deme sistemleri boluklu demelere rnektir. Bu almada deme enkesitinin ortasnda iki ynl braklan boluk artnn eilme davranna etkisi Abaqus-2019 programnda analitik modelleme ile aratrlmtr. Bu kapsamda bir adet dolu (boluksuz) deme ve iki adet betonarme demenin sonlu elemanlar yntemine gre analizleri yaplmtr. Deme karakteristik parametreleri ve donatlar eit iken yalnzca enkesitteki boluk oran artmaktadr. Abaqus-2019 programnda C30/37 beton modeli Chinese Code 2010e gre elde edilmi. Concrete damage plasticty yntemine gre, donat ise TBDY-2018e gre hesaplanm ve elasto-plastik malzeme olarak tanmlanmtr. Demelerin toplam kalnl 15cm, genilii 100cm ve uzunluu 200cmdir. Boluklu demeler alt ve st katman betonarme, orta katman ise kare beton balantl yapda olmak zere 3 katmandan olumaktadr. Demeler 3 noktadan eilme deney yntemi ile modellenmitir. Aklk ortasna niform izgisel yayl yk uygulanarak tamamen gene kadar analiz devam etmitir. Analiz sonucuna gre boluk hacminin art ile deme maksimum eilme kapasiteinde nemli miktarda d grlmtr. Balang rijitlikleri ayn kalrken akma noktalar deimitir. Boluklu demlerde akma sonras ani dayanm kayb grlmtr. Akma dayanm sonras orta katmanda hasar olumu. Ardndan yeniden yk dalm ile kapasite art tekrardan gzlemlenmitir. Bu almada kullanlan Abaqus-2019 program Tbitak-3501 program 117M316 kodlu proje kapsamnda alnmtr.

Anahtar Kelimeler: Betonarme deme, Boluklu deme, Deme analizi, Eilme analizi, Eilme kapasitesi.