SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tue TURAN AB, Seluk KERVANCI, Cokun SABAH
 


Keywords:OK OPERASYONLU SAC PARA PRES EKLLENDRMELERNDE YK DENGELEMES HESABININ YAZILIM PROGRAMI LE YAPILMASI
 
Otomotiv sektrnde artan rekabet ve den kr marjlar nedeniyle kalp tasarm ve sac metal para retimi otomotiv endstrisinde ara gelitirme srecinde maliyet ve zaman asndan nem tekil etmektedir. zellikle kalp pres alt alma sreleri para ve yatrm maliyetlerini etkileyen en nemli unsurlardan biridir. Projelerde pres alt alma sresi, para geometrisi zorluuna gre deimekte ve tasarm aamasnda dikkat edilen 'pres yk dalm hesaplama' ile ilgilidir. Dengesiz yk dalmlar sonucu pres yataklarnda oluan boluklar, pres toleranslarn bozmakta ve kalptan kan paralarda apak gzlemlenmektedir. Asimetrik yk ile presten beklenen elde edilememektedir. Anm yataklar her retilen parada ayn kaliteyi salayamamaktadr. Pres rijitliklerinin uygun olmamas firmalar iin retim aamasnda engel olmakta ve bu aksaklklar yznden birim para maliyetleri artarak, krllk azalmaktadr. Pres altnda kalplama yaplr iken, kalbn prese uygulayaca bir kar yk bilekesinin konumu kesin ve net ekilde olmamaktadr. Tekil kalplarda veya yan yana transfer hat setlerinde bu kar yklerin bilekesinin pres merkezine yakn bir konumda olmas istenir. Bu almada pres tabla llerine belirli bir oranda eit bir ereve belirlemek ve yk bu ereve iinde tutmak hedef olacak ekilde, yazlm ile kalp tasarmna mdahale edilerek, kalp elemanlarnn konumlar en doru noktada bileke kuvvet konumlandrlarak, asimetrik kuvvetler engellenmi ve en doru yaklamlar ile yk dengelemesi mmkn olmutur. Yazlm ile ngrdmz tasarmda, kalp elemanlarnn pres yk dengelemesi hzlca hesaplanarak, uygun pres yk dengesinin salanp salanmad kontrol edilmitir. ORCID NO: 0000-0002-2685-5424

Anahtar Kelimeler: Sac ekillendirme, pres, yk dengesi, kalp