SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hasan UKURCU, Glah YALIN, Fatih TOKLUCU, Hasan ZELK
 


Keywords:PVC VE ALMNYUM PROFLLERN ILENMESNDE KULLANILAN CNC MAKNE TPLERNN NCELENMES
 
Gnmzde kap, pencere, inaat sektrlerinde hafif, dayankl ve uzun mrl olmasndan dolay PVC ve Alminyum profiller tercih edilmektedir. Bu profiller farkl geometri ve llerde olup kesme, kertme, frezeleme ve kaynak gibi imalat ilemlerine tabi tutulmaktadrlar. Profillerin seri imalata uygun ve yksek hassasiyette ilenebilmesi iin yeni tip CNC makinelere ihtiya duyulmutur. Bu almada, Al ve PVC sektrnde ortaya kan gncel ihtiyalara gre tasarlanm kesme ileminde kullanlan CNC makine tipleri incelenmitir. Bu ilemlerin temelini oluturan ilem kesim ilemidir. Her profilin llere uygun bir ekilde kesilip sonradan gelen kaynak ve kertme gibi ilemlere tabi tutulmas gerekir. lk makine otomatik kesim yapabilen 2 eksenli CNC kesim merkezidir. kinci makine 14 ileme milli CNC kesim ve ileme merkezidir. 2 eksenli kesim nitesinin yansra says 14e kadar artrlabilen i mili (spindle) sayesinde Alminyum ve PVC profillerdeki sektr ihtiyalarn karlayan btn freze ilemlerini rahatlkla gerekletirebilmektedir. Son makineler ikiye ayrlmak zere 4 eksenli CNC kesim ve ileme merkezi dieri ise 5 eksenli CNC kesim ve ileme merkezidir. 14 i miline kadar kan ileme nitesinin yan sra kesim niteleri srasyla 4 ve 5 eksenlidir. Drdnc eksen kertme ilemine olanak salarken beinci eksen ise yatay eksende kesme ilemine olanak salar. Sonu olarak bu retilen CNC makineleri sayesinde insan eliyle oluacak hatalarn minimuma indirgenmesi salanm, byyen Alminyum ve PVC ileme sektrne seri retime uygun ve efektif zm salayan makineler sunulmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Alminyum Profillerin lenmesi, PVC Profillerin lenmesi, CNC Makine