SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Alper CANMERT, Tugay DEMR, Fatih ELK, Ceyhun DEMR
 


Keywords:TAIMA ARA YZ AIRLIK MERKEZNN ALTINDA OLAN YAPILAR N KANTARMA TASARIMI
 
Mekanik ihtiyalar gerei baz yaplarn tama ara yzleri arlk merkezinin altnda kalabilir. Arlk merkezinin altnda kalan ara yzlerden tanacak yaplarn, rijit olmayan elik halatlarla, vin ile tanmas srasnda yapnn ters dnerek, devrilmesi ve tama halatlarnn yapya zarar vermesi sonucu yapda ortaya kabilecek uygunsuzluklar nemli bir mhendislik problemi olarak karmza kmaktadr. Devrilme, sarsnt gibi problemlerle yapya zarar vermeden salkl bir tama ihtiyac nemli bir gereksinimdir. Bu dorultuda, yaplacak mekanik tasarm ile yapy tamaya yeterli mukavemete sahip, tama ekipman iin azami ergonomik hacmi ve arl amayarak, rijit yapsal elemanlardan tekil olacak ekilde elik halat balant noktasnn arlk merkezinden daha yukarda bir seviyeye ykseltilerek, yapy devrilme riski olmadan tama ilemi iin kantarma tasarm yaplmaldr. Kantarma iin tanacak yapnn arl, arlk merkezi ve geometrik ihtiyalar tasarm snrlarn belirlemektedir. Arlk ve arlk merkezine bal olarak; mukavemet hesaplar sonucu kantarma kesit profili belirlenerek tama noktalar oluturulur. Geometrik ihtiyalara bal olarak da kantarma zerinden ana vince ulaacak elik halat boylar belirlenir. Tanacak yapnn dz bir ekilde tanabilmesi iin vin balant noktas ile tanacak yapnn arlk merkezi dey eksende ayn eksende olacak ekilde tasarlanmaldr. Aksi takdirde, yap kaldrldnda arlk merkezi vincin balant eksenine doru hareket edecek ve yap dz bir ekilde tanamam olacaktr. Alternatif olarak, geometrik snrlardan sebeple bu art yerine getirilemiyorsa, arlk merkezinin balant ara yzleri arasnda kalmas art ile yapnn dz tanabilmesi halat boylarnn birbirinden farkl seilmesi ile salanabilir. Bu ekilde; tama ara yzleri, arlk merkezinin altnda olan yaplarda salkl tama iin mekanik tasarma dayal bir mhendislik zm salanm olacaktr.

Anahtar Kelimeler: Vin, Mekanik Tasarm, Kantarma, Tama