SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Alper EK
 


Keywords:YENLENEBLR ENERJ DESTEKL BR HDROJEN YAKIT KMAL STASYONUNUN OPTMUM ENERJ YNETM
 
Son dnemde gerek teknolojideki gelimeler gerekse evresel kayglar sebebiyle tamaclk sektrnn elektrifikasyonu nemli bir konu haline gelmitir. Bu balamda tamaclk sektrnde reticilerin elektrikli ara (EA) retimini hzlandrd ve konvansiyonel aralarn yerini giderek EAlara brakt grlmektedir. EAlar genel olarak bataryal EAlar ve hidrojen yakt hcreli EAlar (HYHEA) olarak ikiye ayrlmaktadr. Ayrca temiz ve srdrlebilir bir evre iin hidrojen enerjisinin geleceimizde nemli bir konumda yer alaca ifade edilmelidir. Bu balamda HYHEAlarn gelecekte toplam EA says ierisinde nemli bir paya sahip olaca sylenebilir. HYHEAlarn saysnn arttrlabilmesi iin hidrojen yakt ikmal istasyonlarnn yaygnl nemli konulardan biridir. Fakat ok saydaki HYHEA ile birlikte enerji ynetimi de ele alnmas gereken nemli konulardan birisi olacaktr. Bu almada yenilenebilir enerji kaynaklarn ieren (YEK) ve HYHEAlara hidrojen yakt destei sunan hidrojen yakt ikmal istasyonunun optimum enerji ynetimi konusu ele alnmaktadr. nerilen yapda istasyondaki hidrojen retimi ve ebekeden enerji satn alm ekonomik ekilde gerekletirilmektedir. stasyonunda hidrojen retmek iin bir elektrolizrn kullanlmaktadr. retilen hidrojenin depolanmas ve HYHEAlara hidrojen destei salanmas iin bir hidrojen tanknn yer ald belirtilmelidir. YEKlerden enerji retiminin yetersiz olduu durumda elektrik ebekesinden enerji satn alnmaktadr. Ayrca almada yer alan YEK retimleri ve elektrik fiyatlar iin spanyaya ait gerek verilerin kullanld ve senaryolara bal stokastik yaklamn ele alnd belirtilmelidir. almada nerilen model kark tamsayl dorusal programlama yntemi aracl ile sunulmaktadr. Ayrca modelin etkinliini test etmek iin eitli durum almalar gerekletirilmektedir. Elde edilen sonular sunulan yapnn enerji ynetimi konusunda etkinliini kantlamaktadr. ORCID ID: 0000-0003-4540-2276

Anahtar Kelimeler: elektrolizr, hidrojen yakt hcreli elektrikli ara, hidrojen yakt ikmal istasyonu, optimum enerji ynetimi, yenilenebilir enerji kaynaklar