BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert ÖNDEROĞLU
ABSORBSİYONLU MİNİBAR SOĞUTMA SİSTEMİNE UYGUN İNHİBİTÖR GELİŞTİRİLMESİ
 
Korozyon birçok metalde meydana gelebilen önemli bir süreçtir. Korozyon metal malzemenin özelliklerini yitirmesiyle ortaya çıkar. Bir metal yüzeyinde oluşan korozyon ürünleri çevre için önemli bir kirletici, insan sağlığı içinde sorunu oluşturmaktadır. Bu projede, mini buzdolabında (minibarda) kullanılan absorbsiyonlu soğutma sistemine ve DIRECTIVE 2011/65/EU Avrupa Birliği (AB) mevzuatında absorbsiyonlu sisteminde en ez 12 yıl korozyon kaynaklı problemleri önleyici inhibütör bulunması hedeflendi. Mevcut sistemde korozyon inhibitörü olarak Krom 6 kullanılırken, bu maddenin toksik etkisi nedeniyle Krom 6’ya alternatif metal oksitlerden yararlanılarak korozyon inhibitörleri geliştirmeye odaklanıldı. Bu projede, toksik madde miktarı azaltılması, çevre ve toplum için faydalı bir aksiyon alınmasının beraberinde absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılmak üzere metal boru alaşımları için Avrupa Birliği mevzuatına uygun korozyon inhibitörleri araştırıldı. Yapılan çalışma sonucunda bulunan XX karışımlı inhibatörü korozyon hız ölçüm çalışmaları için elektrokimyasal teknikler kullanıldı. Korozyon testlerinde, üçlü elektrot sistemi voltametre cihazına bağlandıktan sonra anodik ve katodik yönde doğrusal tarama voltammogramları kaydedildi. Tafel ekstrapolasyon noktaları ve Tafel eğimleri belirlendi. Aynı ortam çözeltilerin Elektrokimyasal ımpedans Spektroskopisi çalışılarak Niquest eğriler oluşturuldu. Elektrokimyasal ımpedans spektroskopisi (EIS)'den polarizasyon dirençleri ve elektriksel çift tabaka kapasidansı belirlenerek, korozyona karşı direnç oluşumu bu iki yöntem ile yorumlanarak değerlendirildi. Korozyon sonrası metal yüzeyinin SEM-EDX ve AFM görüntüleri alınarak korozyonun inhibitör varlığındaki penetrasyonu ve dağılımı incelendi. Enerji performans testleri gerçekleştirilerek hedeflenen günlük enerji tüketimine ve soğutma performans testlerin sonuçları değerlendirildi. Sonuç olarak bu projede tamamen yerli madenlerimizden üretilen korozyon inhibitörleri geliştirilerek mini buzdolabı başta olmak üzere birçok soğutma sistemlerinde DIRECTIVE 2011/65/EU Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygunluğu sağlandı.

Anahtar Kelimeler: Krom 6 ,inhibitör, absorbsiyonlu soğutma sistemi, korozyon 


Keywords: