BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ali ELMAS
1- LINEAMENTS OF WESTERN ANATOLIA REGION

  Özet  
Ali ELMAS
2- GRAVİTE YÖNTEMİNDE NORMALİZE TAM GRADYENT YÖNTEMİNİN YAPAY BİR MODELLE İRDELENMESİ

  Özet  
Ali ELMAS
3- GRAVİTE VERİLERİYLE İZMİR İLİ VE CİVARINDAKİ SÜREKSİZLİKLERİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Faez HAMOONİ, Nagihan DELİBAŞ, Neda KALANTARİ, Mousa MOHAMMADPOURFARD, Aligholi NİAEİ
4- EFECTS OF CATALYST ACTIVITY, CRYSTAL STRUCTURE, PARTICLE SIZE AND SHAPE, AND PROCESS CONDITIONS ON CATALYST EFFECTIVENESS FACTOR IN CONVERSION OF METHANOL TO SELECTIVLY FAVORABLE HYDROCARBONS

  Özet  
Furkan BAŞTÜRK, Oğuzhan BİLGİN, Emel ARSLAN
5- RASPBERRY Pİ İLE UZAKTAN KONTROLLÜ AKILLI EV SİSTEMİ

  Özet  
Gürel YILDIZ, Nevcihan DURU
6- REASSEMBLY OF ARCHAEOLOGICALLY FRAGMENTED 2-D OBJECTS USING IMAGE PROCESSING METHODS

  Özet  
Mohammad KOOSHKİ, Nagihan DELİBAŞ, Soudabeh BAHRAMİ, Aligholi NİAEİ
7- 2D MODELING OF LITHIUM-ION BATTERY USING COMSOL MULTIPHYSICS

  Özet  
Murat PAŞA UYSAL
8- A METHOD ENGINEERING APPROACH TO MACHINE LEARNING PROJECT MANAGEMENT

  Özet  
Murat PAŞA UYSAL
9- GOAL-ORIENTED REQUIREMENTS ENGINEERING FOR MACHINE LEARNING

  Özet  
Murat PAŞA UYSAL
10- SCENARIO-BASED REQUIREMENT ENGINEERING AND USE CASE MAPS FOR MACHINE LEARNING APPLICATIONS

  Özet  
Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA
11- AKSAZ-NARLI KÖYLERİ ARASINDAKİ (GB UŞAK) ÜST MİYOSEN JİPSLİ İSTİFİN DEPOLANMA ORTAMI VE KOŞULLARINA YÖNELİK SEDİMANTOLOJİK DELİLLER (BATI ANADOLU)

  Özet  
Utku ULUCAN, Kadriye ERTEKİN, Sibel OĞUZLAR
12- LU3AL5O12:CE3+ VE CA-Α-SIALON:EU2+ OPTİK ÖZELLİKLERİNİN KİNİN SÜLFATLA ARTTIRILMASI

  Özet  
İrem PALABIYIK, Özgür BULUT
13- DEVELOPMENT OF OZONE EFFECTING SYSTEM WITHOUT USING HARMFUL CHEMICALS

  Özet  
Ziya AVCI, Uğur MALAYOĞLU
14- GRİ DÖKME DEMİRLERİN GRAFİT YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN AĞIR TİCARİ ARAÇLARDA KULLANILAN FREN DİSKİ KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER