BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali GÜNGÖR, İbrahim SABUNCU, İsmail Bilgin DEMİRCİ
BASKI UYGULAMALARINDA FON RENGİ TAHMİNİNİN YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE BELİRLENMESİ
 
Artan hammadde maliyetleri ve globalleşmenin getirdiği artan rekabet ortamı işletmeleri, birim maliyetlerini minimize ederek daha uygun fiyatlı ve kârlı bir üretim amacıyla yeni yöntemler uygulamayı zorunlu kılmıştır. Karar ağacı yöntemi birbiriyle bağlantılı olan adımlara sahip karmaşık problemlerin çözümünde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Desen baskı işlemi, çeşitli sektöründe girdi maliyetlerinin yüksek olduğu ve karmaşık adımlara sahip bir prosestir. Bu işlem çoğunlukla katman mantığıyla ilerletilen bir sürece sahiptir. Malzeme üzerine ilk olarak temel rengi veren fon rengi uygulanır, ardından en yoğun kullanılan desen renginden en aza doğru katmanlar oluşturulur. Fon katmanı zeminin ardından en yoğun kullanılan rengin verdiği katman olduğundan en sık hatanın yapıldığı ve yüksek maliyetle elde edilen katmanı oluşturmaktadır, bu nedenle yapılan çalışma fon katmanın belirlemesi için geliştirilmiştir. Yapılan çalışmada, çeşitli yüzeylere desen baskı işlemi uygulayan bir işletmede baskı yüzeyinin fon renginin tahmini işlemi için karar ağacı yöntemi makine öğrenmesi yardımıyla uygulanmış ve ideal fon rengi tespiti gerçekleştirilmiştir. Çalışma sayesinde malzeme yüzeyine uygulanan fon rengini belirlemek için kullanılan deneme yanılma yönteminin neden olduğu işçilik, hammadde, uygulama firesi gibi çeşitli maliyet kalemleri minimize edilmiş, ideal fon rengi operatöre bağlı olmaksızın yapay zekâ desteğiyle elde edilmiştir. Uygulamanın geliştirilmesi sırasında 442 farklı uygulamaya ait spektrometre değerleri girdi olarak kullanılmış olup bu verilerin %70’i eğitim %30’u test verisi olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karar Ağacı, Makine Öğrenmesi, Fon Rengi Tahmini, Baskı 


Keywords: