BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Gizem YETKİN, Gonca ÖZER YAMAN
BİNGÖL İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde hızlı kentleşme süreci ile konut ihtiyacı her geçen gün artmakta ve kentleşme problemlerine çözüm arayışları sürmektedir. Son yıllarda kentsel dönüşüm uygulamaları ile bu arayışlara çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm ile mevcut bir alanın dönüştürülmesi ya da yeni alanların imara açılması ile büyük dönüşümler meydana gelmektedir. Bu alanlarda yapılacak olan hatalı uygulamalar ile geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı kentsel dönüşüm uygulamaları yapılırken bütüncül, yenilikçi ve gelecek nesilleri düşünen yaklaşımlar ile dönüşümün gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları yapılırken sürdürülebilir kentsel dönüşüm yaklaşımı ile dönüşümün gerçekleştirilmesi birçok soruna çözüm üretilebilmesi açısından göz önünde bulundurulması gereken bir yaklaşımdır. Bingöl ili büyük depremler yaşamış ve deprem sonrasında zarar gören bölgeler tekrar yerleşim alanlarına dönüştürülmüştür. Bununla birlikte son yıllarda kentte üniversite kurulması ile birlikte öğrenci nüfusunda artışlar meydana gelmiş ve bu artışla yeni kentsel ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda üniversite çevresindeki yerleşim alanlarında yeni bir dönüşüm meydana gelmektedir. Hızla gerçekleşen bu dönüşüm ile birçok sorunda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Bingöl ilinde Üniversite çevresinde bulunan alanlarda gerçekleşen dönüşüm uygulamaları incelenerek değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken sürdürülebilir kentsel tasarım kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu çalışma ile bu alanlardaki kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu ortaya çıkan sorunlar irdelenerek yeni uygulanacak olan dönüşümler için çözüm önerileri ortaya konması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Bingöl ili, Sürdürülebilir kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentsel tasarım. 


Keywords: