BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadir GÜÇLÜER, Esra ÇELİK
CAM ATIKLARININ HARÇ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Son yıllarda artan nüfus ile birlikte yaşam alanlarına gereksinim ihtiyacı da artış göstermektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi için yapılan inşaatlar da kullanılan beton miktarı da buna bağlı olarak giderek artmaktadır. Yapılan inşaatlarda kullanılan beton üretimi için gereken ana harç malzemelerinden biri olan çimentonun üretiminin son yıllarda giderek artış gösterdiği bilinmektedir. Çimento üretimi yapılırken fazla miktarda karbondioksit emisyonu olması çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Çevre kirliliğini ve karbondioksitin sera gazı etkisini azaltmak için beton karışımında kullanılan çimento miktarını azaltmak bu konuda çalışmayı önemli kılmıştır. Çimento üretiminde gerçekleştirilen enerji sarfiyatı ve ekolojik eksende Dünya’ya yansımaları günümüz ve geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir yapı malzemeleri üretimi ve atıkların bu alanda geri dönüşümünün sağlanması avantaj sağlayabilir. Bu amaçla, bu çalışmada atık cam kullanılmıştır. Cam tozu yüksek oranda silis oranlı malzemedir. Bu çalışmada atık cam ikameli harç örnekleri üretilmiştir. Üretilen deney örneklerinde çimento ile atık cam ikame oranları %5, %10 ve %15 olarak gerçekleştirilmiştir. Taze haldeki harçların işlenebilme özeliklerini belirleyebilmek amacıyla manuel yayılma tablası deneyi uygulanmıştır. Fiziksel özelikleri belirleyebilmek amacıyla su emme, birim hacim ağırlık deneyleri, mekanik özelikleri belirleyebilmek amacıyla da basınç ve eğilme dayanımı deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre atık cam katkı oranının artışına bağlı olarak basınç ve eğilme dayanımı değerlerinde azalış tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atık cam, harç, çimento 


Keywords: