BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bilgin YAZLIK, Cebrail ÇİFLİKLİ
DALGACIK TABANLI TAŞIYICI İNTERFEROMETRİ KULLANILAN KABLOSUZ İŞBİRLİKLİ AĞLARDA MODÜLASYON YÖNTEMLERİNİN SİSTEM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Kablosuz ağların doğası gereği vericiden alıcıya gönderilen işaretler çok sayıda farklı kanal üzerinden hedefe ulaşmaktadır. Farklı kanallar üzerinden alıcıya ulaşan işaretlerin her biri ayrı ayrı sönümlenme etkilerine maruz kalabilmektedir, bu da sistemin performansı üzerinde olumsuz yönde etkiye neden olmaktadır. Bu şekilde meydana gelen performans düşüşü ile mücadele etmek için farklı teknikler uygulanmaktadır. Bu tekniklerden biri de çeşitleme tekniğidir. İşbirlikli kablosuz ağlar da birden fazla anten içerdikleri için uzaysal çeşitleme etkisi sağlamaktadırlar ve bu yönleri ile başarılı bir çeşitleme tekniği olarak kabul edilirler. Kablosuz işbirlikli ağlarda kullanılan modülasyon yöntemlerinden dolayı ayrıca PAPR (Tepe Ortalama Güç Oranı) problemi oluşmaktadır, bu problem ile mücadele etmek için ise taşıyıcı interferometri (CI) kodları kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir alıcı, bir verici ve bir aktarıcı içeren işbirlikli kablosuz bir ağda CI-OFDM sistemi, dalgacık dönüşümü kullanılarak (CI Dalgacık OFDM) gerçekleştirilmiştir. Önerilen sistemde QPSK ve BPSK modülasyonlarının kullanılması durumlarında sistemin toplam performansı bit hata olasılığı (BER) cinsinden için analiz edilmiştir. Performans analizi için bir dizi benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim çalışması neticelerine göre 10 dB SNR değeri için QPSK modülasyonlu eşit oran birleştiricili önerilen sistem modeli 0,00636 BER değeri üretmektedir. Aynı şartlar altında BPSK modülasyonlu sistem ise 0,00323 BER değeri üretmektedir. Sonuç olarak BPSK modülasyonlu sistem, QPSK modülasyonlu sistemden daha başarılı bir performans sergilemektedir.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikli ağlar, Dalgacık dönüşümü, Taşıyıcı interferometri, BPSK, QPSK 


Keywords: