BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze ÖZEL, Gürkan YILMAZ, Emre Can MERT, Senem TEKİN
DEPREM ARAŞTIRMALARINDA VERİ GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
 
Türkiye yıkıcı deprem felaketlerinin yaşandığı bir bölge olması nedeniyle depremselliğinin izlenmesi ve bilimsel olarak araştırılması büyük önem arz etmektedir. Geçmişteki deprem verilerine dayanarak oluşabilecek bir depremin büyüklüğünü, zamanını ve nerede meydana geleceğini tahmin edilmesinin mümkün değildir. Ancak istatistik ve veri bilimi alanındaki bilgisayar yazılımlarının gelişmesine bağlı olarak ortaya atılan yöntemler, veri görselleştirme teknikleri yardımıyla depremlerin oluş mekanizması ve yoğunluğu daha doğru şekilde incelenmekte ve daha gerçekçi yorumlar elde edilebilmektedir. Batı Anadolu Açılma Rejiminin etkisi altında Gediz graben sisteminin batı ucunda bulunan bölge, geçmişten günümüze depremlerden kaynaklı çok fazla hasara maruz kalmıştır. Çalışma alanı için belirlenen bölgeye 200 km’lik tampon bölge oluşturulmuştur ve 200 km’lik tampon bölge için çalışılmıştır. Çalışma alanında sismik kaynakların belirlenmesi çalışmaları iki aşamada hazırlanmıştır. İlk olarak bölgeye ait diri faylar ve bu diri faylara ait tektonik ve jeolojik özellikler incelenmiştir. Çalışma kataloğu oluşturulurken AFAD-DDA kataloğu temel katalog olarak ele alınmıştır. AFAD-DDA kataloğunda yer alan depremlerin parametrelerinin kontrol edilmesi amacı ile öncelikli olarak AFAD-DDA ile KOERI ve AFAD-DDA ile Tan (2021) katalogları arasında ortak depremlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Daha sonra Ege Bölgesi’nde meydana gelen depremlerin sıklık ve büyüklükleri veri görselleştirme teknikleri ile değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar ile bölgedeki depremsellik yapısı hakkında sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye yıkıcı deprem felaketlerinin yaşandığı bir bölge olması nedeniyle depremselliğinin izlenmesi ve bilimsel olarak araştırılması büyük önem arz etmektedir. Geçmişteki deprem verilerine dayanarak oluşabilecek bir depremin büyüklüğünü, zamanını ve nerede meydana geleceğini tahmin edilmesinin mümkün değildir. Ancak istatistik ve veri bilimi alanındaki bilgisayar yazılımlarının gelişmesine bağlı olarak ortaya atılan yöntemler, veri görselleştirme teknikleri yardımıyla depremlerin oluş mekanizması ve yoğunluğu daha doğru şekilde incelenmekte ve daha gerçekçi yorumlar elde edilebilmektedir. Batı Anadolu Açılma Rejiminin etkisi altında Gediz graben sisteminin batı ucunda bulunan bölge, geçmişten günümüze depremlerden kaynaklı çok fazla hasara maruz kalmıştır. Çalışma alanı için belirlenen bölgeye 200 km’lik tampon bölge oluşturulmuştur ve 200 km’lik tampon bölge için çalışılmıştır. Çalışma alanında sismik kaynakların belirlenmesi çalışmaları iki aşamada hazırlanmıştır. İlk olarak bölgeye ait diri faylar ve bu diri faylara ait tektonik ve jeolojik özellikler incelenmiştir. Çalışma kataloğu oluşturulurken AFAD-DDA kataloğu temel katalog olarak ele alınmıştır. AFAD-DDA kataloğunda yer alan depremlerin parametrelerinin kontrol edilmesi amacı ile öncelikli olarak AFAD-DDA ile KOERI ve AFAD-DDA ile Tan (2021) katalogları arasında ortak depremlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Daha sonra Ege Bölgesi’nde meydana gelen depremlerin sıklık ve büyüklükleri veri görselleştirme teknikleri ile değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar ile bölgedeki depremsellik yapısı hakkında sonuçlar elde edilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-3886-3074

Anahtar Kelimeler: Deprem, İstatistik, Veri Görselleştirme 


Keywords: