BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdurahman YALDIZ, Ozan ERDİNÇ, Yavuz ATEŞ, Tayfur GÖKÇEK
ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE TOPOLOJİ BELİRLEMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA
 
Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ve elektrikli araçların (EA) yaygınlaşması, iklim değişimine bağlı elektrik şebekesindeki aksaklıkların artması ile elektrik şebekesinde doğru topoloji ve dengeli bir elektrik şebekesine olan ihtiyaç artmaktadır. Bu yayında elektrik güç sistemleri için topoloji tanımlama (TT) yöntemleri hakkında kapsamlı bir derleme çalışması sunulmuştur. Elektrik şebekesinde faz belirleme (FB), dayanıklılık, arıza, işletme ve planlama başlıkları altında konu kapsamı incelenmiş, kullanılan yöntemler, parametreler ve gelecek çalışma yönleri detaylı olarak irdelenmiştir. İlk bölümde TT evresinin orta ve alçak gerilim elektrik şebekeleri üzerinde test edildiği çalışmalar sunulmuştur. Elektrik şebekesi durum tahmini, yeniden yapılandırma, anahtarlama, gözlemlenebilirlik ve barınma kapasitesi gibi uygulamalara olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca literatürde kullanılan yaklaşımlar ve araştırma yönleri detaylandırılmıştır. İkinci bölümde, topoloji bilgisi için önemli bir girdi olan FB yöntemleri tartışılmıştır. Düşük gerilim son kullanıcı bölgesi ve dağıtım sistemleri için faz bağlantı bilgisi temelde donanım, güç ve gerilim bilgisi kullanılarak önerilen literatür çalışmaları incelenmektedir. Kullanılan yöntemler, kullanıcı sayısı, eksik, güncel olmayan, yanlış ölçülmüş, yanlış trafo bağlantısı, son kullanıcı yük tespiti ve gürültü altındaki performanslar incelenerek sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise, elektrik şebekesinde yüksek maliyetlere sebep olan ve verimli işletme ile süreklilik için kritik bir konu olan güç sistemi dayanıklılığı kapsamında TT incelenmiştir. Kesinti tanımlama, doğal afetler, veri enjeksiyon hataları, hırsızlık tespiti ve siber saldırı durumlarında hızlı aksiyon alımı, kısa sürede yüksek miktarda yük restorasyonu ve minimum güç kaybının sağlanması noktalarında topoloji bilgisinin etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Buna ek olarak, TT yöntemlerinde sık kullanılan graf teorisi, makine öğrenimi, kısıtlı optimizasyon yöntemleri ve istatiksel metotlar da çalışmada sunulmuştur. Son olarak, elektrik sistemlerindeki zorluklara karşı potansiyel çözümleri ve gelecekteki araştırma alanları belirlenerek, TT yöntemlerinin kapsamlı bir incelemesi yapılmıştır. ORCID NO: 0000-0003-2788-2747

Anahtar Kelimeler: Topoloji Tanımlama, Faz Belirleme, Güç Sistem Dayanıklılığı, Kesinti Yönetimi, Veri Enjeksiyon Hataları, Akıllı Sayaçlar. 


Keywords: