BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bayram YILMAZ, Altuğ ÜNAL, C. Ruhi KAYUKAYOĞLU
ELEKTRONİK TERMOSTATLI ODA ISITICILARIN ÜLKE ENERJİ TASARRUFUNA KATKISI VE TRIZ MODELİ İLE DOĞRULAMA
 
Elektrik rezistanslı oda ısıtma donanımları, gelen tüm elektrik enerjisinin ısıya dönüştürülmesi anlamında %100 enerji verimlidirler. Ancak elektrik rezistanslı bir ısıtıcı ısınma amacıyla kullanıldığında, özellikle yaygın olarak kullanılmakta olan doğalgaza göre, çok daha yüksek bir maliyet oluşturmaktadır. Doğal gazlı ısıtıcılara alternatif elbette başka ısıtıcılarda mevcuttur. Ancak tüm bu teknolojilerin içerisinde yüksek enerji maliyetine rağmen, basit ve kompakt yapısı, ön kurulum gerektirmemesi, hafif ve taşınabilir olması, bakım giderlerinin düşük olması ve sadece elektrik hattı gerektirmesi gibi muhtelif avantajlardan ötürü ve özellikle kullanımın aşırı yoğun olmadığı senaryolarda, tercih edilen ürün grubu olmaktadır. Buna ilave olarak ta yüksek enerji maliyetinden ötürü, elektrikli ısıtıcılarda maliyet düşürücü çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin başında elektronik termostat mekanizmaları ön plandadır. Bu çalışmada elektronik oda sıcaklığı termostatlı ısıtıcıların sağladığı tasarruflar değişik iklimlere sahip illerimizde pratik uygulamalara göre bir matematiksel modelle değerlendirilmiştir. Dijital özellikleri olan oda sıcaklık termostatlı ısıtıcılar yıllık iklimsel sıcaklık dağılımları referans alındığında ve manuel kontrollü ısıtıcılara göre kıyaslandığında aile bütçelerine sadece enerji tüketimi üzerinden %10-%40 arasında tasarruf sağlayabileceği görülmüştür. Ayrıca enerji tasarrufu sağlayacak ve içinde termostat çözümü olan ısıtıcıların avantajları TRIZ yaklaşımı ile de doğrulanmıştır. TRIZ tekniği içinde teknik ver fiziksel çelişki yaklaşımları tanıtılmış ve ardında çok sayıda senaryo ile termostatlı ısıtıcıların avantajları gösterilmiştir. TRIZ şifreleri ile yaratıcı tasarım uygulamaları tavsiye edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Isıtıcı, Elektronik Termostat, İklimlerde Tasarruf, TRIZ 


Keywords: