BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ercan AKSOY
GELENEKSEL BİR KONUT ÜZERİNDEN YÖNELİME BAĞLI ENERJİ İHTİYACININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Öz: Dünyadaki enerji kaynaklarının azalması, buna karşın nüfusa ve teknolojiye bağlı olarak enerji ihtiyacının artması birtakım önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Enerji tüketimine büyük oranda yapılar sebep olmaktadır. Bu noktada yapıların inşasında veya kullanımında en ufak enerji tasarrufu tartışmasız önem arz etmektedir. Yapıların inşa özelliklerine göre sadece yönelime bağlı olarak enerji ihtiyaçları değişiklik göstermektedir. Çalışmada geleneksel bir konutun özgün durumdaki enerji ihtiyacı belirlenerek farklı açılarda yönlendirilmesi durumunda enerji ihtiyacı değişiminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple Alanya ilçesinde yer alan, bodrum+zemin+1 katlı konut örneklem olarak seçilmiştir. Konuta ilişkin tüm veriler Design Builder programına girilerek bir model oluşturulmuştur. Modelde yapının malzeme özellikleri ve kalınlıkları, kapı pencere boyutları ile çatı biçimlenmesi birebir aynı şekilde tanımlanmıştır. Konutun özgün durumuna ek olarak her 30 derece döndürülmesi durumundaki toplam 12 yönelimde enerji ihtiyacı belirlenmiştir. Yapılan tespitler neticesinde mevcut durumda yapının ısıtma ve soğutma için yıllık 113739,28 kWh enerji ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Farklı açılardaki yönlendirmelere bağlı olarak altı açıda daha fazla enerji ihtiyacı, beş açıda ise daha az enerji ihtiyacı gereksinimi olduğu görülmüştür. En fazla enerji ihtiyacının yapının mevcut durumuna göre 90 derece, en az enerji ihtiyacının ise mevcut duruma göre 300 derece döndürülmesi durumunda ortaya çıktığı belirlenmiştir. Çalışma yönlendirme ile enerji verimliliğinin değiştiğini göstermekle birlikte yeni yapılaşma içinde bir altlık oluşturmaktadır. ORCID NO: 0000-0001-7632-9257

Anahtar Kelimeler: geleneksel konut, restorasyon, enerji verimliliği, design builder, alanya 


Keywords: