BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülten KARA
GOOGLEMAPS POI VERİLERİNİN KONUMSAL VERİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
“Points of Interest (POI)”, ilgi noktası ya da ilgi çekici nokta anlamına gelmektedir. İlgi çekici noktalar, Wikipedia tarafından kişinin yararlı ya da ilginç bulduğu noktaların konumu olarak tanımlanmıştır. W3C POI Çalışma Grubu ise ilgi çekici noktaları, hakkında bilgilerin bulunduğu noktalar olarak tanımlamaktadır. İlgi çekici noktalar bir konumu isim, tür, adres gibi konuma ait verilerle tanımlayan nokta geometri tipindeki veri türüdür. Genel olarak tanımlandığında ilgi çekici nokta verileri ya da POI, kullanıcıların ilgisini çeken ve fazla sayıda kullanıcı tarafından ziyaret edilen nokta konumu olarak tanımlanmaktadır. Bu genel tanımın yanında kullanıcılar tarafından talep gören, faydalı veya ilginç bulunabilen her nesne POI olarak rol oynayabilir. Konumsal veri üreticisi kurum ve kuruluşların konumsal veri toplama ve güncelleme maliyeti ve gerekli zaman açısından değerlendirildiğinde açık veri kaynaklarının potansiyelinin değerlendirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Özellikle POI veri kategorisi doğrudan konumsal veriler içerisinde yer alan veri katmanlarından biri olmamasının yanında uydu görüntüsü veya hava fotoğrafları üzerinden elde edilebilecek bir veri türü değildir. POI verileri, navigasyon, turizm, açık hava aktiviteleri gibi birçok alanda gerekli temel veri olarak yer almaktadır. POI verilerinin güncelliği özellikle ticari firmalar tarafından belirli aralıklarla sağlanmaktadır ve kullanıcılara sunulmaktadır. POI verilerinin kapsamı ve içeriği dikkate alındığında, özellikle kitle kaynak ve gönüllü coğrafi bilgi yaklaşımları ile üretilen POI verilerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada bu yaklaşımlar kullanılarak üretilen veri kaynaklarından konumsal veri kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan ve popülerliğini koruyan GoogleMaps üzerinden elde edilen POI verileri kullanılarak POI verilerinin konumsal veri kalitesi test edilmiştir. Bu bağlamda GoogleMaps veri kategorileri değerlendirilerek bir POI sınıflandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırma kapsamında GoogleMaps POI verileri referans veri ile konumsal veri kalitesi açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen farklara göre sonuçlar değerlendirilerek irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlgi Çekici Noktalar (Points of Interest), GoogleMaps, Konumsal Veri Kalitesi 


Keywords: