BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mine ÜNLÜ CEBECİ, Mustafa Mert ÖNDEROĞLU
İNOVATİF VAKUM HATTI MODÜLER ÇERÇEVE TASARIMI VE ÜRÜN MALİYET DÜŞÜRME PROJESİ
 
Vakum kalıplama (termoform) günümüzde çok yaygın kullanılan yüksek sıcaklık altında plastik işleme ve form verme metotlarından biridir. Vakum kalıplarında işlenen plastikler de antişok levha olarak isimlendirilmektedir. Mevcut durumda farklı ölçülerdeki ürünlerin tek ölçüdeki antişok levhadan ve çerçeveden form verilmesi sonucunda ürün ölçüleri küçüldükçe verilen hurda antişok miktarının fazla olduğu göze çarpmıştır. Bu durum özelinde firma içinde üretim departmanı, planlama departmanı ve satın-alma departmanı başta olmak üzere multidisipliner bir yapı kurularak projeye başlanmıştır. Söz konusu projede; zorunlu antişok levha haricinde kalan hurdayı minimize etme böylece hem plastik kullanımını azaltma hem de ürün maliyetini düşürme, model değişim sürelerinin azalmasıyla birim zamanda yapılan işin hem niteliğinin hem de niceliğinin artırılması amaçlanmıştır. Amaçlanan bu maddeler doğrultusunda her modele özgü gerekli ortaklaştırmaların yapılması ile belirlenen antişok levha boyutlarına uygun vakum personelinin minimum çabası ile ayarlanabilecek modüler çerçeve tasarımı yapılmıştır. Tamamlanan modüler çerçevenin mevcut makinaya entegre edilebilmesi için makine üzerinde de vakum noktaları, mesnet noktaları gibi kısımlarda belli çalışmalar yürütülmüştür. Projenin sonunda varılan nokta; kapı modüler çerçeve projesinin devreye alınması ile yıllık plastik levha kullanımı 18% oranında azalmıştır. Kullanılan antişok levha miktarının azalması birim maliyete direkt etkili olduğu için ürün maliyetlerinin de düşürülmesine katkı sağlamıştır. Bir diğer yandan plastik kullanımın azalması ekosisteme ve sürdürülebilirliğe doğrudan etki etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vakum kalıplama, maliyet düşürme, hurda plastik miktarının azaltılması, modüler çerçeve tasarımı, model değişimi 


Keywords: