BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Raşit ESEN
ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ AĞAÇ MALZEMELERDEN ÜRETİLEN LAMİNE MALZEMENİN SERTLİK DEĞERİNE ETKİSİ
 
Ağaç malzeme insanoğlunun var olduğu günden beri kullanılan en temel malzemelerden birisidir. Isınma, barınma, araç-gereç yapımı gibi birçok alanda kullanılan ağaç malzeme, yapı malzemesi olarak iç ve dış mekânda kullanımı yeri doldurulamayan doğal malzemelerin başında gelmektedir. Sayısız avantajı olan bu malzemenin, doğru yerde, doğru malzeme türü seçimi ve en doğru uygulama yöntemi çok önemlidir. Ağaç malzemenin kullanımı, tercih edilen yoğunluk ve buna bağlı olarak sertlik değeri önem arz etmektedir. Yoğunluğuna ve sertlik değerine bağlı olarak, ağaç malzemenin boyutsal değişiklik özelliği göstermesi istenmeyen bir durumdur. Ağaç malzemenin boyutsal kararlılığı için çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemlerden birisi de laminasyon yöntemidir. Bu çalışmada; Sarıçam (Pinus Sylvestris L), iroko (Chlorophora Excelsa), dişbudak (Fraxinus Excelsior) ağaç malzemelerine 2 saat süre ile 210°C sıcaklıkta ısıl işlem (Thermo-wood) uygulanmıştır. Deney örnekleri ısıl işlem görmüş ağaç malzemelerden 7 mm kalınlığında lamineler üretilmiştir. Elde edilen lamineler melamin üre formaldehit (MUF) ve poliüretan (PU) tutkalları kullanılarak laminasyon işlemi uygulanmıştır (TS EN 386). Üretilen lamine malzemeler (LVL), TS 2479 standartlarında belirtilen esaslara uygun olarak Brinell Sertlik testleri yapılmıştır. Isıl işlem uygulanan ağaç malzemelerden elde edilen lamine malzemenin sertlik değeri üzerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda; en yüksek sertlik değeri 5,72 N/mm2 dişbudak, en düşük sertlik değeri 1,64 N/mm2 sarıçam ağacından elde edilen test örneklerinde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Isıl işlem, lamine ağaç malzeme, sertlik değeri 


Keywords: