BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ramazan KAYA, Cumhur Oktay AZELOĞLU
KAVRAMSAL TASARIMDA ÇÖZÜM VARYASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Mühendislik biliminin en önemli görevlerinden biri karşılaşılan sorunlara en uygun çözümü bulmaktır. Mühendisler uygun çözümleri bulmak için çözmeleri gereken problemleri netleştirmelidirler. Problemin netleştirilip tanımlanmaması mühendislerin en uygun çözümü bulmasını, problemin somut bir yapıya gelmesini engellemektedir. Ancak problem somut bir yapıda olursa mühendisler doğru çözüm yollarını sistematik yollara başvurarak çözebilirler. Eğer sistematik bir yol ile ilerlenemez ise mühendisler tüm uygun çözüm yollarını değerlendirmek yerine sadece kendi bilgi birikimlerine güvenmek zorunda kalacaklardır ve çözümler tekdüze olacaktır. Sistematik yaklaşım mühendislere doğru bir bakış açısı bulmasına yardım etmektedir. Sistematik konstrüksiyon ise ürün tasarım süreçlerine nasıl sistematik olarak yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtmektedir ve özellikle nesnel tasarımdan önce en uygun kavramsal tasarımın yapılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda sistematik konstrüksiyon kavramsal tasarım sürecinin nasıl yapılması gerektiği adım adım anlatmaktadır. Bu adımlar; çözümde istenilen temel gereksinimler, gereksinimlere uygun alt çözüm varyasyonları, alt çözüm varyasyonlarının ile oluşan uygun varyasyonların belirlenmesi, varyasyonların teknik ve ekonomik olarak değerlendirilmesi ve en uygun varyasyonun bulunması olarak özetlenebilmektedir. Çözüm varyasyonlarının değerlendirilmesi aşamasının temelini; istenilen şartların uygunluğu, bu uygunluğa göre ağırlıklandırma ve puan sistemi, sayısal olarak sonucun belirlenmesi oluşturmaktadır. VDI 2225, fayda-değer analizi, baskınlık matrisi gibi yöntemler farklı varyasyonların en uygun olanını sistematik olarak seçmemizi sağlayan yöntemlerdir. Yapılan bu çalışma ile kavramsal tasarımda çözüm varyasyonlarının değerlendirmek için önerilen yöntemlerin birbirleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: VDI 2225, Fayda-Değer Analizi, Baskınlık Matrisi 


Keywords: