BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet KARAKAŞ, Özgür ÜNSAL
KISIT PROGRAMLAMA VE KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE KUTU PAKETLEME PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜLMESİ VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI
 
Bu çalışmada, özellikle perakende sektöründe olan depolama, sevkiyat ve mağaza yerleşim konularında ortaya çıkan sorunlara odaklanarak kutu paketleme problemlerini çözmek için kısıt programlaması (CP) ve karma tamsayılı programlamanın (MIP) karşılaştırmasını sunuyoruz. Sonuçlarımız, kutu paketleme problemlerini çözmede CP'nin MIP'den daha hızlı olduğunu ve özel sektörde kullanımının daha uygun olduğunu göstermektedir. Öncelikle literatürde bulunan kutu paketleme probleminin tek boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu varyasyonlarını, kullanılan kısıt ve amaç fonksiyonlarını belirtiyoruz devamında bunları çözmek için geliştirilmiş çeşitli optimizasyon ve sezgisel yöntemlere genel bir bakış sunarak devam ediyoruz. Ardından, kutu paketleme problemlerini (tek boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu) çözmek için gereken matematiksel modelleri, kullanılan kısıtları ve amaç fonksiyonlarını belirtiyoruz. CP ve MIP'nin kutu paketleme problemlerinin çözümünde güçlü ve zayıf yönlerini ve hesaplama süresi açısından ortaya çıkan sonuçların kapsamlı bir şekilde karşılaştırmasını yapıyoruz. Son olarak, yöntemimizin depo operasyonlarını, sevkiyat ve lojistik süreçlerini,mağaza operasyonlarını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için nasıl kullanılabileceğini gösterdiğimiz, perakende sektöründen gerçek dünyadan bir örenk çalışma sunarak yaklaşımımızın ve sonuçlarımızın pratik uygulanabilirliğini gösteriyoruz ve kısıt programlamanın kutu paketleme problemleri için gerçek dünya problemlerinde etkili olduğu sonucunu elde ediyoruz. Genel olarak, bu tez kutu paketleme ve optimizasyon alanına değerli bir katkı sağlamakta, MIP üzerinden CP kullanmanın verimliliğini vurgulamaktadır ve perakende sektöründe önemli bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. ORCID NO: 0000-0003-0993-5307

Anahtar Kelimeler: Kutu Paketleme Problemleri, Kısıt Programlama, Karma Tamsayılı Programlama 


Keywords: