BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur YILMAZ, Birgül AŞÇIOĞLU TEMİZTAŞ
KURUTMA MAKİNESİ PROSES FANININ TASARIM PARAMETRELERİNİN FAN PERFORMANSINA ETKİSİ
 
Her geçen gün daha yaygın kullanım alanı bulan kurutma makinelerinin temel görevi çamaşırların içerisindeki nemi almak ve çamaşırları kurutmaktır. Bunu gerçekleştirmek için de kurutma makinesi içinde birçok farklı komponent bulunur ve en önemli komponentlerden biri fanlardır. Fanlar çamaşır kurutma makinelerinde iki fonksiyonel göreve sahiptir: Birincisi makine içerisinde ısınan cihazların veya komponentlerin soğumasını sağlamak iken diğer görevi de havanın makine içerisinde akışını sağlamaktır. Bunlardan birine soğutma fanı diğerine de proses fanı adı verilir. Kurutma makinelerinde kullanılan mevcut fanın çapı 150 mm, genişliği 54 mm ve kanatçık kalınlıkları 2 mm’dir. Montaj kısıtları sebebiyle yapılabilecek maksimum değişiklikler, çapın 16 mm büyük olması, genişliğin 12 mm büyük olması ve kalınlıkların 0,5 mm büyük olmasıdır. Buna göre tüm parametlerin gözlemlenebileceği 6 farklı fan ve mevcut fan 3D printer’da PLA malzeme olarak basılmış ve gürültü testine tabi tutulmuştur. Çıkan sonuçlara göre MINITAB programı kullanılarak regresyon analizi yapılmış ve parametrelerin etkileri değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçta kanatçık kalınlığının performansı etkilemediği , fan çapının küçük olması ve genişliğinin yüksek olmasının ise gürültüyü azalttığı tespit edilmiştir. Ardından ölçüler değiştirilerek 134 mm çapında, 66 mm genişliğinde ve yine 2 mm kalınlığındaki kanatçıklar ile tekrardan yeni fan tasarlanmış ve prototip alınıp gürültü testine tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı kurutma makinesinin daha az gürültülü, titreşim ve enerjisi düşük olması için uygun bir fanın seçimi yapmaktır. Bu amaçla tasarımda; fanın çapı, fanın genişliği, fanın kanatçık kalınlığı gibi temel parametrelerde değişiklik yapılmış ve parametrelerin performansa etkisi incelenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Fan, Kurutma Makinesi, MINITAB 


Keywords: