BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Davut BAKIR
LAZER VE MEKANİK DELME (INCISING) ÖN İŞLEMLERİNE TABİ TUTULAN EMPRENYELİ ODUNDA BAKIR MİKRODAĞILIMININ İNCELENMESİ
 
Orman endüstrisinde kullanılan pek çok ahşap malzeme ve uygulama için, emprenye maddelerinin odun içerisine derin bir şekilde nüfuz etmesi ve homojen bir dağılım göstermesi çok önemlidir. Doğu ladini (Picea orientalis (L.) Peterm) ve Avrupa melezi (Larix decidua Mill.) gibi ağaç türleri emprenyesi güç türler olarak ifade edilirler. Bu çalışma, lazer ve mekanik delme ön işlemleri uygulanmış iki farklı emprenyesi güç ağaç türü odunlarının anatomik yapısında emprenye maddelerinin mikrodağılımlarını karşılaştırmaya yöneliktir. Burada, ladin ve melez diri odun örneklerinin geçirgenliğini arttırmak amacıyla emprenye işleminden önce mekanik ve lazer delme ön işlemleri uygulanmıştır. Örneklerin enine kesitleri aşırı emprenye madde alınımını engellemek amacıyla poliüretan esaslı bir boya ile kapatılmıştır. Ardından örnekler vakum yöntemi uygulanarak bakır esaslı emprenye maddelerinden biri olan Celcure C4 ile emprenye edilmiştir. Mevcut çalışmada, SEM-EDX kullanılarak farklı delme ön işlemlerinden önce ve sonra bakır emprenye maddelerinin ladin ve melez örneklerinin anatomik yapısındaki mikrodağılım (%) grafikleri elde edilmiştir. Böylece elde edilen bu grafiklerde tespit edilen değerler üzerinde mekanik ve lazer delme ön işlemlerinin etkileri karşılaştırılarak emprenyesi güç odunların permeabilitelerinin iyileştirilmesinde lazer ve mekanik delme ön işlemlerinin rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, genellikle hem ladin hem de melez odunlarında lazer delme ön işleminin bakır mikrodağılımını mekanik delme ön işlemine ve kontrol örneklerine nazaran daha fazla artırdığı tespit edilmiştir. Bununla beraber melez odununda uygulanan delme ön işlemlerinden önce ve sonra tespit edilen bakır mikrodağılım değerleri ladine nazaran çok daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lazer delme, Mekanik delme, Emprenyesi güç ağaç türleri, SEM-EDX, Bakır, Mikrodağılım 


Keywords: