BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Niyazi Gencer GÜNDÜZ, Uğur KESEN, Garip GENÇ
LUFFA-PCB İLE GELENEKSEL PCB’LERİN ELEKTRONİK DEVRE UYGULAMALARINDA ÇALIŞMA KAREKTERİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Baskılı devre kartları (PCB’ler) otomotiv, bilgisayar, robotik gibi elektronik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte, âtıl duruma gelen devre kartlarının, geri dönüşüm süreci hızla önem kazanmakla birlikte, önemli çevresel riskler barındırmaktadır. Bu sebeple odaklanılması gereken nokta, geri dönüşüm yöntemlerinin yanı sıra geri dönüştürmeye çalıştığımız malzemeye bir alternatif bulmaktır. Geleneksel devre levhaları incelendiğinde epoksi ve cam elyaf gibi malzemelerden oluştuğu görülmektedir. Bu malzemelerin kimyasal yapısı göz önüne alındığındaki PCB’lerde takviye olarak kullanılan cam elyaflara doğal bir alternatif olarak bitki bazlı elyaflar ortaya çıkmaktadır. Geleneksel baskı devre kartlarının laminantları epoksi reçine ve cam elyaf kullanılarak oluşturulmaktadır. Atık PCB laminantlarla ilgili en önemli sorun, geri dönüşüm döngülerinin çok uzun olmasıdır. Bu çalışmada, cam elyaf yerine luffa elyaf kullanılarak alternatif bir çevre dostu Luffa elyaf takviyeli/epoksi PCB(Luffa-PCB) laminantlarla imal edilen Luffa baskı devre kartları ve geleneksel baskı devre kartlarının elektriksel özellikleri, uygulanan devreler üzerinde incelenmiştir. Bu çalışmada, literatürde GENC, KESEN, SARIKAS, AYDIN (2020) yapmış oldukları araştırmanın tüm sonuçları, yaygın olarak kullanılan FR2 ve FR4 tipi geleneksel baskı devre kartlarının, üretilen Luffa-PCB ile karşılaştırıldığında luffa laminatlarının geleneksel laminatlara alternatif olarak yeterli özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir. Devre tasarımı ve uygulaması yapılan, luffa ve geleneksel PCB’nin elektriksel özelliklerinin incelemeleri sonucu, luffa PCB’nin geleneksel PCB’lerin ikamesi olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyo, Bazlı, Baskı, Devre, Kartı



 


Keywords: