BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cihan BADEMCİ, Burak YILMAZ
MODÜLER YEM FABRİKALARI İÇİN KONTEYNER TASARIM VE ANALİZİ
 
Lojistik sektöründe sıklıkla kullanılan açık konteynerler, modüler fabrikaların kurulumunda da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle de yem fabrikalarının inşaasında konteyner tipi yem fabrikaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Modüler-taşınabilir yem fabrikalarına olan ihtiyaç, özellikle Ortadoğu ülkelerinde, savaşın hakim olduğu/olabileceği ülkelerde fabrikanın hızlı bir şekilde yer değiştirmesini sağlamaya yönelik olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışmada konteyner tipi yem fabrikalarında kullanılan konteynerlerin tasarım ve sonlu elemanlar analizleri ile tasarım doğrulama çalışmaları ele alınmıştır. Tasarım doğrulama çalışmaları için üzerinde 42000 N ağırlığında karıştırıcı bulunan bir konteyner seçilmiş ve yapısal analizleri yapılmıştır. Konteyner ihracat, ithalat ve uzun yol taşımacılıkta kullanılan, korunaklı, belli ölçüleri olan yani belli standartları olan taşıma kapları olarak tanımlayabiliriz (1). Klasik yem üretim teknolojileri, müşteri taleplerine bağlı olarak aylar süren projelendirme ardından, yüksek maliyetli ve geliştirmeye açık olmayan betonarme binaların inşaasını gerektirmektedir. Bu süreç önce makine yerleşim projesi, ardından inşaat projesinin hazırlanması ve son olarak aylar süren inşaat süreciyle devam etmektedir. Bu durum maliyetlerin çok ciddi oranda yükselmesine, proje süresinin 24 ay gibi uzun sürelere yayılmasına, inşaat ve montaj planları arasında doğan aykırılıklar nedeniyle gecikmelere ya da kalıcı hatalara neden olabilmektedir. Üretim, nakliye, montaj, kurulum ve devreye alma süreçlerinin çok hızlı ve kolay gerçekleşebilir olması, modüler yapısı sayesinde farklı ürünlerin üretimine izin veren dönüştürülebilirik sunması, modernizasyon-revizyon ihtiyaçlarına kolay ve hızlı cevap verebilmesi nedeniyle konteyner tipi yem fabrikaları önem kazanmaktadır. Bu çalışma, geliştirdiğimiz modüler – konteyner tipi yem fabrikasının konteynerlerinin tasarım ve tasarım doğrulama çalışmalarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Konteyner, Tasarım, Sonlu Elemanlar Analizi 


Keywords: