BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlyas SOMUNKIRAN, Büşra TUNÇ
ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE GTA PROSESİ İLE ÜRETİLEN Tİ-TIC-TIB2 KOMPOZİT KAPLAMASININ MİKROYAPIYA ETKİSİ
 
Artan çalışma döngüsü sebebiyle, metalik bileşenler malzemenin yüzeyden bozulmasıyla aşınma ve korozyona uğrar. Metalik parçaların yüzeyindeki sertliği, yorulma mukavemetini, aşınma direncini, erozyon direncini ve korozyon direncini geliştirmek için seramik kompozit kaplama ile yüzey modifikasyonu endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. AISI 304 östenitik paslanmaz çeliğin mekanik özelliklerini iyileştirmek için kaplama proseslerinin geliştirilmesi ilgi görmüştür. TiC ve TiB2 yüksek termal kararlılık, düşük yoğunluk ve düşük termal genleşme katsayısı gibi özelliklere sahip son derece sert seramik partiküllerdir ve bu da onları en çok çalışılan ve güçlendirilmiş seramik yapar. Gaz Tungsten Ark (GTA) kaplama, mühendislik malzemelerinin çalışma ömrünü artırabilen yüzey modifikasyon tekniklerinden biridir. Yapılan bu çalışmada, Ti- TiC- TiB2 kompozit kaplamalar farklı ağırlık oranlarında (=1:1:1, =1:1:2) kullanılarak GTA ( Gaz Tungsten Ark) kaplama tekniği ile östenitik paslanmaz çelik (AISI 304) üzerine kaplandı. Kompozit kaplamaların altlık malzeme üzerindeki dönüşüm morfolojisinin anlaşılması için mikro yapı analizi ve mikro sertlik ölçümü yapıldı. Mikro yapı analizi optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılım spektrokopi (EDS) gibi araçlar yardımıyla analiz edildi. Kaplanmış olan numunelerde dendritik yapı görüldü. EDS verilerinde Ti, B ve C elementleri görüldü. Analiz sonucunda numune yüzeylerinde gözenek veya çatlak gözlenmedi. Mikrosertlik değerlerinin altlık malzemeye oranla arttığı görüldü. Mikrosertlik değerlerinin, kaplama kesitinin en uç bölgesinde maksimum olduğu ve kaplamadan alt tabakaya doğru kademeli olarak azaldığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Kompozit kaplama, Östenitik çelik, GTA kaplama 


Keywords: