BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cansu AKSOY, Nesibe AKBULUT, Ahmet FEYZİOĞLU
PROJE YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ VE PLM
 
Bu araştırma proje süreçlerinde yaşanan problemlerin Ürün Yaşam Döngüsünün etkin kullanımı ile çözüm sağlama olanaklarını sunabilmek amacıyla yürütülmüştür. Ürün yaşam döngüsü ile birlikte projelerde ürünün fikir aşamasından seri üretime uygun devreye alınmasına kadar geçen süreçlerin etkin kullanımını sağlamaktadır. Ürün Yaşam Döngüsü uygulamaların bütünleşik yapısı sayesinde proje süreçlerinde birden fazla platformun kullanımı yerine tek bir Ürün Yaşam Döngüsü altyapısına uygun program kullanılabilmektedir ve süreç içerisinde güncel bilgi etkin biçimde yönetilmektedir. Proje boyunca V diyagramında bulunan ana süreçlerin yapılması gereken alt adımları ile birlikte ürün yaşam döngüsüne uygun kurgulanması; proje sürecinde gözden kaçırılacak adımların azalmasında fayda sağlamaktadır ve hataların azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Hataların azalması ile hazırlanan proje planına göre proje devreye alımlarında gecikmelerde azalma olmaktadır. Ürün yaşam döngüsü ile proje yönetim süreçlerinde güncel ürün ve analiz bilgileri sunarak tasarım aşamaları, mühendislik çalışmaları ya da üretim sorunlarına anında ve kolay çözümler sağlamaktadır. Ürün Yaşam Döngüsü çözümleri ile doğru ve sistematik kurgulanan proje süreçleri, projelerin ürün veya hizmet performansının uygun maliyet, verimli çalışma süresi, proje teslim süresine uyum ve daha yüksek kalite avantajları ile projelerin daha etkin bir şekilde karşılamasına ve sonuçta piyasa rekabeti aşamasına fayda vermektedir. Veri yönetimine ek olarak Ürün Yaşam Döngüsü çözümleri, iyi kurgulanmış iş süreçleri ve iş akışları aracılığıyla görevleri yönlendirerek ve kolaylaştırarak proje performansını artırır. Ürün Yaşam Döngüsü çözümlerinin, çalışmayı daha yapısal bir şekilde destekleyip teşvik ederek ve doğru kişilere doğru zamanda doğru bilgileri sağlayarak süreç verimliliği ve etkinliği üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: Proje, Proje Yönetimi, Ürün Yaşam Döngüsü, PLM 


Keywords: