BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal Tugba ÖRMECİOĞLU, Tevfik Oğuz ÖRMECİOĞLU
TARIHI BETONARME YAPILARDA BOZULMALAR VE TAHRIBATSIZ HASAR TESPIT YÖNTEMLERI
 
Betonarme diğer tüm yapı malzemelerinden daha etkin olarak 20. yüzyılın yapılı çevresini değiştirmiştir. Bu malzeme sadece plastik etkisi ve açıklık geçme kapasitesi ile değil aynı zamanda dokusu ve şekli ile de modern mimarlığın estetik kanonunun oluşumunu etkilemiştir. Lecorbusier’nin “mimarlığın beş noktası” olarak nitelediği modern biçimsel ve mekansal özelliklerin tamamı betonarmenin fiziksel kapasitesi sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. Ancak bugün ilk örnekleri yüz yaşını aşmış olan bu malzeme ile inşa edilen yapıların uygulama aşamasında ya da kullanım aşamasında çeşitli etkenlerden kaynaklı birtakım bozulmalar ile zaman içinde yıprandığı ve hatta kullanım ömürlerini doldurdukları iddia edilerek yıkıldığı görülmektedir.Belli bir dönemin mimari anlayışı ve yapım tekniğinin temsilcisi olan bu tarihi betonarme yapıların hasarlarının tespiti ve onarımı özel bir restorasyon uzmanlık alanı haline gelmiştir Günümüzde varlığını halen sürdüren ve artık tarihi yapı statüsüne giren tarihi betonarme yapıların yakın dönem mimarlık tarihimizi ve inşa edildiği dönemin özelliklerini yansıtan belge niteliğinin korunması ve geleceğe sağlıkla aktarılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı tarihi betonarme yapılarda ortaya çıkan bu hasarları ve bunların tespitinde kullanılan Schmidt Çekici , Windsor Probe, Covermeter Testi gibi enstrümental yöntemler ile amprik, ultrasonik ve radyografik hasarsız muayene yöntemlerini açıklamaktır. Bu tespitleri isabeti bir şekilde ve yapıya hasar vermeden doğru yöntemlerle yapılması tarihi betonaarme yapıların restorasyonunda ilk aşamayı oluşturduğundan hayati önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi betonarme, Beton bozulmaları, Hasarsız muayene teknikleri 


Keywords: