BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma KAHRAMAN, Nil YAPICI
TÜRKİYE'DE FELDSPAT ÜRETİMİ, REZERVİ, İHRACATI VE RADYOAKTİVİTE ÖZELLİKLERİ
 
Feldspat; cam, seramik, dolgu maddeleri ve kaynak elektrotları endüstrisinde önemli bir hammaddedir. Bu makale, Türkiye'deki feldspat rezervleri, kaynakları, maden üretimi ve ihracat durumlarındaki eğilimleri karakterize etmeyi ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Ülkemiz feldspatlarının radyoaktivite özellikleri incelenmiştir. 240 Mt'ın üzerinde toplam kaynağa sahip olan feldspat, Türkiye'nin önemli endüstriyel minerallerinden biridir. Yıllık yaklaşık 7,5–8 Mt feldspat üretimiyle Türkiye, Avrupa ve dünya feldspat üreticileri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Çine Yatağan-Milas ve Uşak'ta sodyumlu feldspat yatakları, Bilecik Söğüt, Manisa-Demirci-Gördes ve Kırşehir Masifi'nde sodyum-potasyum karışımlı feldspat yatakları bulunmaktadır. Feldspat hammaddeleri yerli cam ve seramik sanayinde kullanılmakta olup, %85'den fazlası genellikle İtalya, İspanya ve Rusya'ya ihraç edilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-4326-7202

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Feldspat potansiyeli, Feldspat üretimi, Feldspat ihracatı, Radyoaktivite 


Keywords: