BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alperen ÖZTÜRK, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA
UÇ SİVRİLTME MAKİNESİ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
 
Soğuk dövme yönteminden faydalanılarak üretilen birçok ürün hem ürüne ait mekanik özellikler bakımından hem de üretim süreci bakımından sürekli olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda cıvata ve somun gibi bağlantı elemanlarının ürün ve üretim sürecinin geliştirilmesi üzerine olan araştırma ve geliştirme çalışmaları da her geçen gün artmaktadır. Bu bağlantı elemanlarından olan cıvata ve somunların üretim süreci birçok farklı istasyondan meydana gelmektedir. Bu operasyon adımlarının minimize edilmesi ve her bir operasyon adımının kendi içerisinde geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu operasyon adımlarından olan diş açma operasyonu ise üretim sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu istasyon adımı öncesinde gerçekleştirilecek olan açı verme veya köşe kırma işlemi ise diş açma operasyonunun verimliliği üzerinde doğrudan etkilidir. Söz konusu çalışma kapsamında ise soğuk dövme ürünlerinden olan cıvata ve somun gibi bağlantı elemanlarının uç kısımlarında uç açma, pah kırma, boğaz ve eksenel delme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak ve bu prosesin yapılmasını kolaylaştıracak bir makine tasarımının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 200 adet/dk kapasiteye sahip bir makine geliştirilmiştir. Benzerleri ile kıyaslandığında ise, daha yüksek üretim hızına sahip bir makine imal edilmiştir. Kalitesizlik maliyetlerinin önüne geçilmesi de mümkün olmuştur. Diğer bir yandan, farklı boyut ve ebatlardaki cıvata ve somunların tek bir makine ile işlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Böylelikle, farklı boyutsal değerlere sahip olan ürünler için gerekli olan farklı makine ihtiyacının ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Bunlara ek olarak, malzeme seçimi, ısıl işlem ve yüzey işleme kabiliyeti konusunda yapılması planlanan geliştirmeler neticesinde katma değeri yüksek ve rekabetçi nitelikte bir makine tasarımının ortaya konulması ilgili çalışma ile birlikte mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uç Sivriltme Makinesi, Bağlantı Elemanı, Yüksek Üretim Hızı, Yenilikçi Makine Tasarımı 


Keywords: